dr

Marta

Pawelec

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-2970-9737

dr

Marta

Pawelec

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-2970-9737

Profil zawodowy

Psycholog. Posiada doświadczenie w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi o zaburzonym rozwoju; w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz szkolnym; w poradnictwie dla rodziców i nauczycieli; w poradnictwie i terapii rodzin. Od 2017 roku współpracuje z Centrum Edukacji i Wspomagania w Rozwoju Insignis w Lublinie angażując się głównie w prace Interdyscyplinarnego Zespołu Diagnostycznego.

Profil naukowy

Podejmowała badania w zakresie tematyki:
podmiotowości, dyscypliny i dyscyplinowania dzieci, postrzegania perspektywy czasowej i jej korelatów osobowościowych, czynników rozwojowych i wychowawczych w wieku przedszkolnym, manipulacji i szantażu emocjonalnego. Aktualnie zajmuje problematyką diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2004 roku pracowała jako wykładowca Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie oraz w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Od 2009 roku pracuje w Lubelskiej Akademii WSEI, prowadzi wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria magisterskie i dyplomowe.

Skip to content