dr

Marcin

Stencel

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-5807-9717

dr

Marcin

Stencel

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-5807-9717

Profil zawodowy

Psycholog, trener, coach, nauczyciel akademicki. Od wielu lat z powodzeniem łączy wiedzę akademicką z doświadczeniem praktycznym w dziedzinie psychologii społecznej.

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół psychologii polityki ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kreowania wizerunku politycznego oraz psychospołecznych uwarunkowań zachowań wyborczych. Jest autorem wielu badań i publikacji z tego zakresu. Prowadzi także doradztwo i szkolenia z zakresu budowania marki osobistej, kreowania wizerunku i komunikacji społecznej.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe).

Skip to content