dr

Marcin

Marczuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-9528-0428

dr

Marcin

Marczuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-9528-0428

Profil zawodowy

Poza sektorem edukacji doświadczenie zawodowe zdobyłem pracując w administracji (Urząd Statystyczny w Lublinie, Urząd Miasta Lublin), biznesu (Ursus S.A.) oraz organizacji pozarządowych (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny).

Profil naukowy

Jestem specjalistą w zakresie analiz ekonomicznych, analizy danych, opracowania publikacji oraz ich prezentacji zarówno w języku polskim i angielskim.

Doświadczenie dydaktyczne

Wykładowca z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na uczelniach takich jak Lubelska Akademia WSEI, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, UMCS, WSPA i szkoleniach w ramach projektów UE.

Skip to content