dr

Małgorzata

Sitarczyk

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-9308-7923

dr

Małgorzata

Sitarczyk

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-9308-7923

Profil zawodowy

Od 1982 asystent, a od 1991 roku adiunkt w Instytucie Psychologii UMCS. Od 2013-adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, odpowiedzialna za specjalność psychologia sądowo-penitencjarna.
Doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku nauczyciela-reedukatora oraz nauczyciela psychologii i pedagogiki.
Doświadczenie w pracy na stanowisku psycholog diagnosta w Zespole Diagnostycznym Schroniska dla Nieletnich w Dominowie.
Od 1986 roku stała współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych PTP w ramach uczestnictwa w badaniach walidacyjnych, standaryzacyjnych i normalizacyjnych takich technik diagnostycznych jak: Test Matryc Ravena wersja Standard, Kolorowa i wersja komputerowa, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Międzynarodowa Skala Wykonaniowa LEITERA, Testy APIS (P) i APIS (Z), Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych (KKS), Kwestionariusza Osobowości NEO-Ffi i NEO-PIR oraz Test REYA, BENDER i BENTON, Test Sortowania Kart z Wisconsin, nowej wersji WAIS(R)-PL.
Od 2000 roku stały biegły sądowy w zakresie psychologii.

Profil naukowy

Zainteresowania naukowe: diagnoza psychologiczna, psychologia rodziny, psychologia wychowawcza i penitencjarna. Autorka i współautorka pięciu monografii i ponad 120 artykułów naukowych.
Współpraca naukowa z: Pracownią Testów Psychologicznych PTP, Wydziałem Nauk Edukacyjnych UAM, CMPPP, Redakcją Roczników Psychologicznych, Redakcją Przeglądu Psychologicznego, Redakcją Medycyny Ogólnej i Nauk o Zdrowiu.
Udział w licznych projektach naukowo-badawczych z zakresu psychologii rodziny, klinicznej i penitencjarnej realizowanych w ramach grantów naukowych KBN.

Doświadczenie dydaktyczne

Blisko czterdziestoletnie doświadczenie dydaktyczne jak wykładowca akademicki prowadzący wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria na różnych poziomach kształcenia na studiach psychologicznych i pedagogicznych.
Kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z Psychoprofilaktyki w UMCS. Kierownik Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych z zakresu Rozwoju Profesjonalnego Nauczycieli (grant edukacyjny).
Autorka licznych programów dydaktycznych, w tym realizowanych w ramach projektu: "Lepsza szkoła - podyplomowe studia kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej i Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej dla nauczycieli z terenów wiejskich woj. Lubelskiego" w latach 2009-2010. EFS. Działanie 9.4. Aktualnie odpowiada za realizację zajęć dydaktycznych w ramach specjalności psychologia sądowo penitencjarna i psychologia w resocjalizacji.

Skip to content