dr Magdalena Kalista-Jasiak

dr

Magdalena

Kalista-Jasiak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000- 0003- 1819- 9807

dr

Magdalena

Kalista-Jasiak

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000- 0003- 1819- 9807

Profil zawodowy

Pedagog resocjalizacyjny, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, pedagog zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, diagnosta trudności i niepowodzeń szkolnych. Ekspert z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki w postepowaniach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W latach 2001- 2022 pedagog i doradca zawodowy w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Ostrowcu Świętokrzyskim. W latach 2015- 2016 współtwórca , pedagog i wicedyrektor Szkoły z pasją im. Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim. Obecnie od sierpnia 2022 pedagog, diagnosta trudności i niepowodzeń szkolnych, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny i dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Profil naukowy

Trzy artykuły naukowe pokonferencyjne z zakresu resocjalizacji nieletnich , wydane w serii pod redakcją prof. F. Kozaczuka, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kilka artykułów na temat przemocy rówieśniczej oraz skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych w monografiach pod redakcją, które ukazały się nakładem wydawnictwa prof. Ks. J. Zimnego. Kilka artykułów na temat oddziaływań profilaktycznych wobec nieletnich. Monografia (współautorstwo) na temat skuteczności edukacji mediacyjnej w stosunku do nieletnich. W przygotowaniu, w trakcie recenzji monografia na temat empatii w resocjalizacji nieletnich.

Doświadczenie dydaktyczne

Nauczyciel akademicki na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunków pedagogicznych, a także na studiach podyplomowych dla pedagogów i nauczycieli. Nauczyciel akademicki na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. W latach 204- 2027 zatrudniona na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach( Wydział Pedagogiki i Psychologii), w latach 2017- 2022 Akademia Nauk Stosowanych im. J. Gołuchowskiego w Ostrowcu Św.( Wydział Pedagogiczny). Od roku 2022 nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI, od 2023- adiunkt.
Rok 2016- Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania;
Rok 2020- Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia wychowawcze, dydaktyczne i opiekuńcze;

Skip to content