dr Krzysztof Żuk, prof. Akademii WSEI

dr, prof. Akademii WSEI

Krzysztof

Żuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-4880-4158

dr, prof. Akademii WSEI

Krzysztof

Żuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-4880-4158

Profil zawodowy

Ekspert w dziedzinie finansów publicznych oraz rozwoju lokalnego.
Od 2010r. pełni nieprzerwanie funkcję Prezydenta Miasta Lublin.
W latach 2014-2016 członek Rady Nadzorczej PZU Życie.
W latach 2007-2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
W latach 1996-2005 dyrektor Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracujący przy projektach związanych z restrukturyzacją sektora komunalnego oraz koordynujący programy pomocowe UE. W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Profil naukowy

Publikował w prestiżowych czasopismach, takich jak „European Research Studies Journal” czy „Interantional Journal of Legal Studies”. Współautor publikacji:
D. Pliszczuk, P. Lesiak, K. Żuk, T. Cieplak, „Forecasting Sales in the Supply Chain Based on the LSTM Network: The Case of Furniture Industry”, „European Research Studies Journal”, 2021, vol. XXIV, issue Special 2, s. 627-636.
L. Golabek, K. Gauda, K. Żuk, E. Kozlowski, „Identification of the Demand Curve and Forecasts in Subsequent Periods Using the Metropolis-Hastings Algorithm”, „European Research Studies Journal”, 2021, vol. XXIV, issue Special, s. 523-533.
K. Żuk, „Methods of preventing double taxation in the area of personal income taxation including the rules of free movement of workers”, „Interantional Journal of Legal Studies”, nr 1/2019.

Doświadczenie dydaktyczne

Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w nauczaniu.
W ramach działalności dydaktycznej wykorzystuje swoje doświadczenie praktyczne. Specjalizuje się w mikroekonomii, tematach związanych z rozwojem lokalnym i regionalnym, zarządzaniem strategicznym, New Public Management, zarządzaniem projektami.
Odznaczony w 2020 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Skip to content