dr

Katarzyna

Wieczorek

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

dr

Katarzyna

Wieczorek

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

Specjalista w zakresie diagnozy, terapii i edukacji osób z zaburzeniami rozwojowymi, w tym szczególnie ze spektrum autyzmu.
W latach 2006-2020 współpracowała w wieloma szkołami wyższymi i uczelniami na terenie całej Polski jako wykładowca.
Od 2013 roku pracuje w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie, realizując zajęcia rewalidacyjne z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Od 2020 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Akademii WSEI w Lublinie.
W latach 2017-2019 Prezes Fundacji „Allot” zajmującą się terapią i wsparciem osób niepełnosprawnych .
Od 2019 r. do dnia dzisiejszego Prezes Fundacji „ASDreamer” zajmującej się wsparciem dla osób z ASD i ich rodzin. Jest także Dyrektorem akredytowanej Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji „ASDreamer”. Przewodniczy zespołom diagnostycznym w strukturze Fundacji.

Profil naukowy

Obszar badań i zainteresowań naukowych związany jest zarówno z rozwojem osób z ASD na przestrzeni życia, efektywnymi strategiami edukacyjnymi i rewalidacyjnych jak i z sytuacją rodziców osób z ASD oraz formami ich efektywnego wsparcia.

Autorka licznych publikacji na temat edukacji i rewalidacji osób z ASD m.in. „Wsparcie młodzieży i dorosłych osób z autystycznym spektrum zaburzeń. Teoria i praktyka”. GWP, Gdańsk 2017, red. K. Patyk (Wieczorek), M. Panasiuk. Współtwórczyni oryginalnej metody SOUK – Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych dla dzieci z ASD (KUL, 2014). Jej praca doktorska poświęcona była rozwojowi psychospołecznemu dzieci autystycznych w pierwszym etapie edukacyjnym (UMCS, 2010 r.).
Stworzyła wiele efektywnych pomocy i narzędzi pracy dla specjalistów pracujących z osobami z ASD. Jest to m.in. "Dziennik terapii dziecka z autyzmem" (Wyd. Fundacja „ASDreamer”, 2018 r.) czy "Wywiad i Dzienniki Obserwacji Dziecka do 3 r. ż. - ryzyko zaburzonego rozwoju" (Wyd. Fundacja „ASDreamer”, 2020 r.).
Dużą popularnością cieszą się współtworzone przez Autorkę poradniki i przewodniki m.in.: „Autyzm w mojej głowie. Jak poradzić sobie z diagnozą dziecka?" (Wyd. Fundacja „ASDreamer:”, 2020 r.), "Przewodnik po prawach i przywilejach przysługujących dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością" (Wyd. Fundacja „ASDreamer”, 2020 r.).
Jest pomysłodawczynią i organizatorką cyklicznych, ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych pt. „Bądźmy razem – światowy dzień autyzmu” (od 2013 r. – od 2014 r. realizowane we współpracy z Akademią WSEI). Inicjuje wiele akcji promujących wiedzę o osobach z ASD , między innymi opracowała materiały do zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów ze szkół podstawowych, w których znajduje się opowiadanie psychoedukacyjne jej autorstwa „Nowy kolega” (Wyd. Fundacja „ASDreamer”, 2020 r.).

W ramach kierowania Fundacją „ASDreamer” inicjowała, współrealizowała i nadzorowała na przestrzeni ostatnich lat, wiele projektów z zakresu dostępności i zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób z ASD oraz zadania publiczne m.in.:
1. projekt innowacyjny: „Dostępność komunikacyjna w pomocy społecznej realizowanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Borkach”
2. projekt innowacyjny: Przewodnik dla osób z ASD: „Moje potrzeby -gdzie i jak je realizować?”
3. projekt innowacyjny „Mobilny pomocnik dydaktyczno- sensoryczny dla uczniów/studentów z ASD ”
4.Realizacja zadania publicznego: „Autyzm to nie koniec świata a początek nowej drogi”
5. Realizacja zadania publicznego „Kalendarz zawodów. Ja mam super moc, a ty jaką masz?”
6. Realizacja zadania publicznego „Wspieranie działań na rzecz rodzin z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych”.

Autorka koncepcji i koordynator kilku kierunków studiów podyplomowych w Akademii WSEI:
1. Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
2. Integracja sensoryczna z terapią ręki
3. Wczesne wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
4. Terapia pedagogiczna z rewalidacją dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
5. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Doświadczenie dydaktyczne

Kilkanaście lat doświadczenia dydaktycznego na poziomach kształcenia studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych.
Prowadziła szkolenia dla wielu placówek oświatowych i organizacji pozarządowych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi w tym szczególnie z ASD na terenie całej Polski.

Skip to content