dr

Karol

Rycerz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-1342-2558

dr

Karol

Rycerz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-1342-2558

Profil zawodowy

Specjalista w zakresie histologii i embriologii. Od 2012r. członek, i od 2023r. sekretarz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików.
Członek Zgromadzenia Fundatorów w Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie.

Profil naukowy

Głównym kierunkiem jego badań naukowych są analizy wpływu różnych substancji na wybrane białka w strukturach ośrodkowego układu nerwowego przy użyciu metod immunohistochemicznych i morfometrycznych.
Publikuje w wysoko punktowanych czasopismach wyróżnionych w bazie Journal Citation Reports (JCR), posiadające Impact Factor m.in. Scientific Reports wydawnictwa Nature czy Journal of Chemical Neuroanatomy wydawnictwa Elsevier.
Sekretarz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Autor ponad 20 recenzji dla czasopism indeksowanych.

Doświadczenie dydaktyczne

Nauczyciel akademicki z ponad 10 letnim doświadczeniem. Prowadzi przedmioty takie jak: Histologia i embriologia, Histologia. Osoba odpowiedzialna za przedmioty: Patologia, Neurochemiczne podstawy zachowania oraz za przedmioty dla studentów anglojęzycznych: Pathology, Histology and embryology. Swoje doświadczenie uzyskał w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie i obecnie w Akademii WSEI.

Skip to content