dr

Kamila

Ćwik

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0009-0004-4903-9878

dr

Kamila

Ćwik

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0009-0004-4903-9878

Profil zawodowy

Specjalista z zakresu zarządzania i jakości, efektywności podmiotów leczniczych, zdrowia publicznego, technik menadżerskich w zarzadzaniu.
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w zakresie: MBA w Ochronie Zdrowia, Zarządzanie Podmiotami Leczniczym, Controlling i audyt, Podyplomowe Studium Europejskie, Studia dla doradców zawodowych i społecznych.
Od 2013 roku zawodowo związana z ochroną zdrowia. Od początku roku 2024 pełni obowiązki Dyrektora Szpitala Dziecięcego w Lublinie.  Od 2019 była Dyrektorem w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie, w latach 2016–2017 pracowała w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim NFZ. W latach 2017–2019 była Prezesem Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim.
W latach 2004-2013 zawodowo związana z Fundacją „OIC Poland” jako menadżer projektów dla przedsiębiorstw.
Autorka i współautorka planów naprawczych dla podmiotów leczniczych. Ekspert w procesie oceny i wyboru projektów do dofinansowania w ramach POIR, POPW, POWER na lata 2014 – 2020 oraz Ekspert oceny wniosków w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027.
Adiunkt w Lubelskiej Akademii WSEI.

Profil naukowy

Wiceprezes i członek Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Jej zainteresowania naukowe obejmują metodologię nauk o zarządzaniu i jakości, efektywność podmiotów leczniczych, zdrowie publiczne.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 17 lat doświadczenia dydaktycznego na różnych poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, MBA,). Prowadziła szkolenia, warsztaty i seminaria.

Skip to content