dr

Jacek

Łukasiewicz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-9181-9403

dr

Jacek

Łukasiewicz

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0002-9181-9403

Profil zawodowy

Od 2012 opiekun i redaktor Studenckiego Czasopisma Naukowego Innowacje Psychologiczne. Uczestniczył i prowadził różnorodne szkoleniach i warsztaty psychologiczne dotyczące funkcjonowania osób starszych. Współpracował z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką osób z wadą słuchu. Prowadził poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych i starszych.

Profil naukowy

Publikuje w czasopismach psychologicznych, pedagogicznych i medycznych. Tematyka publikacji dotyczyła głównie funkcjonowania osób z wadą słuchu, seniorów oraz zagadnienia stresu, wypalenia zawodowego i jakości. Autor (z W. Kowalskim) Kwestionariusza Postaw wobec Seniorów.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 25 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia: podstawowe, licealne, licencjackie, magisterskie, podyplomowe. Udział w projektach międzynarodowych i krajowych związanych z edukacją dzieci i młodzieży oraz funkcjonowaniem osób w wieku senioralnym.

Skip to content