dr

Jacek

Leńczuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

E-mail

ORCID

0000-0002-7553-3982

dr

Jacek

Leńczuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

E-mail

ORCID

0000-0002-7553-3982

Profil zawodowy

Nauczyciel akademicki, radca prawny.
Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny w Lubelskiej Akademii WSEI (adiunkt), UMCS (adiunkt). W przeszłości pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Biznesu im. Bpa Chrapka w Radomiu, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Wyższej Szkole Dziennikarstwa.
W ramach prowadzonej przez siebie od 1997 r. Kancelarii Radcy Prawnego świadczył i świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, głównie spółek prawa handlowego w tym także z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa gospodarczego, podatkowego i celnego. Przez 20 lat współpracował z Polskim Związkiem Faktorów.
Udziela się samorządzie radców prawnych na szczeblu lubelskim i krajowym.

Profil naukowy

Autor licznych publikacji z obszaru prawa finansowego, głównie z zakresu problematyki stosowania prawa. Współautor komentarzy do ustaw: Kodeks spółek handlowych i o finansach publicznych. Autor recenzji do Contemporary Economics.
Uczestnik wielu konferencji naukowych. Ostatnio: II Konferencja Podatkowa CASP SGH „Uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce” 23 października 2019 r., Konferencja Podatkowa CASP SGH „Międzynarodowe unikanie opodatkowania a bezpieczeństwo państwa”, Konferencja WSEI „Studia dualne – szansa na wdrażanie innowacji i rozwój gospodarki” Lublin 9-10 października 2019 r., Konferencja Organizowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: „Wyzwania rozwojowe Polski w Europie. Administracyjno-prawne i polityczne mechanizmy zarządzania Unią Europejską, Kielce 24 maja 2021 r., Konferencja organizowana przez Uniwersytet Warszawski "Koncepcje opodatkowania dochodu - refleksje na 30-lecie podatku dochodowego od osób fizycznych", Warszawa 13-14 lipca 2021 r., Konferencja organizowana przez Uniwersytet Warszawski "Kierunki ewolucji opodatkowania dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych", Warszawa 20 maja 2022 r., Konferencja WSEI „Przedsiębiorczość w XXI wieku. Oblicza, wyzwania i perspektywy” Kazimierz Dolny 21-23 września 2022 r., XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne oblicza przedsiębiorczości, bezpieczeństwa, transportu i logistyki, Kazimierz Dolny 10-12 maja 2023 r.

Doświadczenie dydaktyczne

32 lata doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia akademickiego. Wykładowca na aplikacji notarialnej, egzaminator Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych rewidentów, wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie i wieloletni egzaminator Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Skip to content