dr inż.

Robert

Pietrzyk

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-6837-4581

dr inż.

Robert

Pietrzyk

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-6837-4581

Profil zawodowy

•2015-2023 pracownik dydaktyczny Akademii WSEI;
•2016-2021 Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki;
•2012-2015 URSUS S.A. – Kierownik Działu Handlu Zagranicznego;
•2002-2012 – ZTL w Lublinie, Dyrektor ds. Marketingu i Handlu, Kierownik Zespołu HZ, Prokurent;
•1995-2001 – Daewoo Motor Polska w Lublinie – Szef Departamentu Eksportu Samochodów ;
•1993-2005 Lubelska Szkoła Biznesu, wykładowca MBA;
•1992-1995 – Fabryka Samochodów w Lublinie – Szef Biura Eksportowo – Importowego;
•1990-1992 – SIPMA S.A. – Specjalista ds. Handlu Zagranicznego, Asystent Prezesa Spółki;

Profil naukowy

1.2019r. – Robert Pietrzyk, Andrzej Marciniak, „Representation of complex object structure in graph data base on the example of gearbox’s parts completion and technical revisions of agricultural tractor”
Archiwum Motoryzacji 1/2019 vol. 83, DOI: https://doi.org/10.14669/AM.VOL83.ART1,
2.2018r. – artykuł pt. „Wybrane aspekty innowacyjności Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce w
latach 2011–2016” publikacja w monografii Wydziału Administracji i Nauk Społecznych,
3.2017 r.– artykuł pt. „Wybrane aspekty handlu zagranicznego Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Polsce w latach 2003 – 2014” publikacja w monografii Wydziału Administracji i Ekonomii pt. Mechanizmy wspierania sektora MŚP w Polsce,
4.2009 r. – artykuł pt. „Negocjacje w procesie zarządzania projektami B+R”, publikacja: Skrypt Zarządzanie systemem B+R w instytucjach naukowych, Wydawnictwo Lubelskiej Szkoły Biznesu,
Aktualnie pracownik dydaktyczny

Doświadczenie dydaktyczne

Przygotowanie i prowadzenie następujących zajęć na WSEI:
•Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych,
•Techniki negocjacji i mediacji w administracji,
•Strategie i techniki negocjacji i mediacji,
•Negocjacje, (biznesowe, handlowe – strategie, taktyki i techniki negocjacji)
•Zarządzanie marketingowe,
•Logistyka zaopatrzenia,
•Przedsiębiorczość,
•Wprowadzenia i Podsumowania praktyk,
•Zarządzania przedsiębiorstwem,
•Handel zagraniczny,
•Międzynarodowy biznes,
•seminaria dyplomowe,
zajęcia prowadzone w języku angielski na WSEI:
•Negotiations in International Business,
•Entrepreneurship,
•Project IT system
25.-31.01.2020 wizyta studyjna w ramach projektu ,,Liderzy w zarządzaniu uczelnią’’ realizowanym w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. w Aalborg University Dania,
14-18.01.2019 ERASMUS + Staff Mobility For Teaching, University of Zilina

Skip to content