dr inż.

Mirosław

Guzik

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0003-3351-9039

dr inż.

Mirosław

Guzik

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0003-3351-9039

Profil zawodowy

Nauczyciel akademicki, związany zawodowo z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji od 2003 roku. Od 2012 roku adiunkt na Wydziale Transportu i Informatyki.
W latach 2012-2018 pełnił funkcję kierownika Laboratorium Szybkiego Prototypowania. Wykonawca wielu zleceń Centrum Badawczo-Rozwojowego Partnerstwa Wschodniego w zakresie inżynierii odwrotnej, modelowania CAD i kontroli GD&T.
W latach 2017-2021 pracował także jako nauczyciel w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym.
Aktualnie pracownik dydaktyczny Lubelskiej Akademii WSEI.

Profil naukowy

Autor i współautor kilkunastu publikacji związanych z zagadnieniami modelowania numerycznego zespołu Tłok-Pierścienie-Cylinder silników spalinowych. W 2012 roku obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Analiza współpracy pierścienia tłokowego z półka tłoka”.
Obecnie zajmuje się zagadnieniami inżynierii odwrotnej i analizy geometrycznej części maszyn lub elementów infrastruktury transportowej.

Doświadczenie dydaktyczne

Praktyka dydaktyczna na Politechnice Lubelskiej w ramach studiów doktoranckich w latach 2002-2006.
Praca dydaktyczna na WSEI od 2003 roku Wydziale Transportu, a następnie Transportu i Informatyki, w ramach nauczania przedmiotów technicznych, takich jak: Grafika inżynierska, Rysunek techniczny maszynowy, Niezawodność i eksploatacja obiektów technicznych, Podstawy konstrukcji maszyn, Mechanika techniczna, Komputerowe systemy pomiarowe, Automatyka, Komputerowe wspomaganie projektowania, Modelowanie powierzchniowe, Metody inżynierii odwrotnej, jak również przedmiotów informatycznych: Grafika komputerowa, Podstawy programowania, Programowanie strukturalne i obiektowe w C++.
Kilkuletnie doświadczenie nauczania przedmiotów informatycznych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym, a od 2022 roku nauczyciel mianowany Informatyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Skip to content