dr inż. Kamil Pasierbiewicz

dr inż.

Kamil

Pasierbiewicz

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0003-4365-7363

dr inż.

Kamil

Pasierbiewicz

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0003-4365-7363

Profil zawodowy

Specjalista w zakresie technologii produkcji na obrabiarkach sterowanych numerycznie. 12 lat doświadczenia w programowaniu maszyn i przygotowaniu produkcji.
Aktualnie pracuje w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S. A. należących do grupy PGZ jako Specjalista technolog programista CNC.

Profil naukowy

Autor trzech patentów oraz wielu publikacji w dyscyplinie inżynierii mechanicznej, w zakresie warstwy wierzchniej. Współautor światowej rangi publikacji takich jak:
1.Effect of mechanical properties of substrate and coating on wear performance of TiN- or DLC-coated 316LVM stainless steel / Magdalena Łępicka, Małgorzata Grądzka-Dahle, Daniel Pieniak, Kamil Pasierbiewicz, Andrzej Niewczas // Wear.- 2017, vol. 382, nr 15, s. 62-70
2.Tribological performance of titanium nitride coatings: a comparative study on TiN-coated stainless steel and titanium alloy / Magdalena Łępicka, Małgorzata Grądzka-Dahlke, Daniel Pieniak, Kamil Pasierbiewicz, Kamila Kryńska, Andrzej Niewczas // Wear.- 2019, vol. 422-423, s. 68-80 [MEiN: 200]

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2016 roku nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, obecnie Lubelskiej Akademii WSEI. Prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu obsługi i programowania maszyn sterowanych numerycznie. Certyfikowany Instruktor szkoleń CNC dla obrabiarek HAAS.

Skip to content