dr inż.

Dariusz

Wójcik

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-4200-3432

dr inż.

Dariusz

Wójcik

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-4200-3432

Profil zawodowy

Jestem doświadczonym ekspertem w dziedzinie badań naukowych i rozwoju. Posiadam stopień naukowy doktora w dziedzinie fizyki oraz szeroką wiedzę w dziedzinie technologii informatycznych i rozwiązań innowacyjnych. Moje umiejętności obejmują projektowanie, implementację i zarządzanie projektami badawczymi, zarządzanie zespołami oraz ocenę możliwości wprowadzenia na rynek innowacyjnych rozwiązań. Pracowałem zarówno nad projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki, jak i w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dotychczasowe dokonania obejmują opracowanie i wdrożenie kodu numerycznego JOANNA, który jest szeroko wykorzystywany przez międzynarodowe grupy badawcze. Posiadam również doświadczenie w wdrażaniu projektów innowacyjnych dla przedsiębiorstw w sektorze MŚP.

Profil naukowy

Jestem ekspertem w dziedzinie heliofizyki i fizyki Słońca. Moje badania były skoncentrowane na rozwoju i stosowaniu zaawansowanych modeli numerycznych do symulacji granulacji dwupłynowej atmosfery Słońca. Prace, które prowadziłem obejmowały tworzenie i rozwój kodu numerycznego JOANNA oraz przeprowadzanie realistycznych symulacji numerycznych częściowo zjonizowanej plazmy Słońca. Moje prace badawcze zostały docenione przez Narodowe Centrum Nauki, które przyznało mi grant na badania z zakresu heliofizyki.
Obecnie zajmuje się zastosowaniem tomografii oraz tworzeniem i implementacją modeli uczenia maszynowego w przemyśle i biznesie.
Moje dokonania naukowe obejmują publikacje w renomowanych czasopismach, takich jak Nature Astronomy i The Astrophysical Journal.

Doświadczenie dydaktyczne

Posiadam doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich z zakresu programowania w języku Python, sztucznej inteligencji oraz zarządzania projektami IT. Pracuję jako pracownik dydaktyczno-naukowy na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, gdzie prowadzę zajęcia dla studentów związane z programowaniem i sztuczną inteligencją. Moje doświadczenie dydaktyczne obejmuje również prowadzenie zajęć dla studentów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie prowadziłem zajęcia z metod numerycznych oraz pracowałem jako asystent badawczy. W ramach tych zajęć pomagałem studentom w rozwijaniu umiejętności programowania oraz wykorzystywaniu narzędzi numerycznych do analizy danych.

Skip to content