dr inż.

Arkadiusz

Małek

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0001-7772-2755

dr inż.

Arkadiusz

Małek

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0001-7772-2755

Profil zawodowy

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej. Uczestniczył w wymianie studenckiej Socrates-Erasmus w Trieście (Włochy). Do Triestu powrócił na roczny staż naukowy w ramach stypendiów dla młodych naukowców z Europy Środkowo-Wschodniej ufundowane przez Konsorcjum ds. Międzynarodowego Rozwoju Uniwersytetu w Trieście. Obroniony w 2010 roku z wyróżnieniem doktorat na Politechnice Lubelskiej w obszarze Sterowania przepływem powietrza w niskociśnieniowych ogniwach paliwowych typu PEM. Aktywnie współpracuje z przemysłem jako konstruktor maszyn i oprzyrządowania oraz inżynier ds. rozwoju systemów zasilania pojazdów paliwami alternatywnymi. Aktywny trener w zakresie przedsiębiorczości akademickiej oraz komercjalizacji badań naukowych. Pole aktywności naukowej i komercjalizacji obejmuje zasilanie pojazdów paliwami alternatywnymi. Od ponad 20 lat zajmuje się tematem wykorzystania LPG, CNG i wodoru do zasilania silników spalinowych i wodorowych ogniw paliwowych. Cały czas wykonuje projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym dla producentów systemów zasilania gazem pojazdów (badania rozwojowe, przygotowania do homologacji, szkolenia krajowe i zagraniczne). Komercjalizuje i organizuje sieci sprzedaży polskim produktów w wielu krajach. Polskie systemy sekwencyjnego wtrysku gazu LPG do silników benzynowych znalazły wielu nabywców w takich krajach jak: Polska, Niemcy, Włochy, Słowacja, Chorwacja, Turcja, Rumunia a także Tajlandia, Australia oraz Sri Lanka. Od 2017 roku zajmuje się wykonywaniem audytów technologicznych w firmach produkcyjnych i sprzedażą wyników prac B+R, które są podstawą innowacyjnych wdrożeń. Główne kierunki to transformacja firm w kierunku Przemysłu 4.0 z wykorzystaniem mechatronizacji, cyfryzacji i automatyzacji. Ekspert w zakresie zarządzania energią z wykorzystaniem systemów fotowoltaicznych i magazynów energii.

Profil naukowy

Główny kierunek zainteresowań i aktywności naukowej to zasilanie pojazdów paliwami alternatywnymi tj. LPG CNG, etanol, wodór. Ostatnio doszły do tego napędy elektryczne i hybrydowe pojazdów. Zakres badań dotyczy projektowania, budowy prototypów, obsługi, diagnostyki i naprawy tychże pojazdów. Ważny obszar aktywności to zasilanie pojazdów elektrycznych i hybryd typu plug-in z Odnawialnych Źródeł Energii. Konstruktor i wykonawca carportów fotowoltaicznych dla pojazdów elektrycznych. Cały czas prowadzi badania nad zielonym wodorem, w celu jego generowania i wykorzystywania (zrealizowany projekt w ramach programu LIDER z NCBiR). Interesuje się także prawem europejskim oraz polskim w tym obszarze (dyrektywy, regulaminy) oraz prowadzi przygotowania pojazdów do badań homologacyjnych.
Aktywnie współpracuje z europejskimi i światowymi ośrodkami naukowymi i parkami naukowo-technologicznymi. Organizator wielu wizyt studyjnych kadry naukowej oraz studentów w ośrodkach zagranicznych.
Autor ponad 80 artykułów naukowych i jednej monografii. Zna dobrze język angielski i włoski, w tym techniczny.

Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych (od 2010)
Członek Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych (od 2010)
Członek Polskiego Towarzystwa Pojazdów Ekologicznych (od 2010)

Doświadczenie dydaktyczne

Od 01.10.2010 do 30.09.2013 pełnił funkcję wykładowcy a następnie Kierownika Katedry Transportu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Od 02.05.2016 pracownik dydaktyczno-naukowy w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierownik 2 dużych projektów naukowych oraz wykonawca w ponad 30 projektach finansowanych ze środków krajowych i europejskich. Posiada duże doświadczenie i sukcesy w aplikacjach o dofinansowanie. Koordynator projektów rozwojowych w Ursus S.A., Dyrektor Działu Rozwoju w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A., Prezes Zarządu Instytutu Badawczo-Rozwojowego LPNT Sp. z o.o. oraz Członek Rady Nadzorczej Woodinspector Sp. z o.o. Obecnie Szef Biura Zarządzania Projektami Badawczymi i Rozwojowymi w Grupie Azoty Zakładach Azotowych w Puławach S.A. Wieloletni mentor w Inkubatorze technologicznym w zakresie rozwoju startupów technologicznych.

Skip to content