dr

Ilona

Kożuch

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

000 0003 0421 0008

dr

Ilona

Kożuch

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

000 0003 0421 0008

Profil zawodowy

Adiunkt na Wydziale Nauk o Człowieku Lubelskiej Akademii WSEI. Nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej z wieloletnim stażem pracy. Ekspert z listy MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Organizatorka i opiekunka praktyk studenckich. Współpracuje z przedszkolami i szkołami na terenie województwa lubelskiego. Wieloletnia koordynatorka pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

Profil naukowy

Jej dorobek naukowy stanowi odzwierciedlenie zainteresowań naukowych i zawodowych, które koncentrują się wokół problematyki pedagogiki przedszkolnej. Autorka licznych projektów edukacyjnych, programów i innowacji z zakresu pedagogiki przedszkolnej. W tym roku ukazały się opracowane przez nią publikacje i artykuły m. in.:

 1. Styczeń 2023 r.
  Kożuch, I. (2023). Innowacyjność w edukacji przedszkolnej w świetle obwiązujących regulacji prawnych i analizy literatury przedmiotu. Edukacja elementarna w teorii i praktyce. Tom 18 Nr 1(68): Edukacja przedszkolna i  wczesnoszkolna w procesie przemian. Akademia Ignatianum w Krakowie.
 2. Marzec 2023 r.
  Opracowanie podręcznika i case study do modułu „Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej” na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ramach projektu „Postaw na przyszłość Modelowy program kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika” w ramach osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju;
  Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.0100 00 KN02/18 00.
 3. Czerwiec 2023 r.
  Opracowanie podręcznika i case study do modułu „Pedagogika zabawy” na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ramach projektu „Postaw na przyszłość Modelowy program kształcenia nauczycieli na kierunku Pedagogika” w ramach osi III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju nr POWER.03.0100 00 KN02/18 00.
 4. Wrzesień 2023 r.
  Opracowanie merytoryczne kursu e-learningowego do modułu „Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu” dostosowanego do potrzeb studentów na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie w ramach umowy POWR.03.01.-00-00-KN02/18-00.
 5. Październik 2023 r.
  Kożuch, I. (2023). Dziecko w wieku przedszkolnym w strukturze społecznej grupy rówieśniczej (W). Innowacje w edukacji i terapii. Poznań

Ponadto uczestniczka i współorganizatorka konferencji naukowych, m.in.:

 1. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna „Współczesne wyzwania i innowacje pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, Lubelska Akademia WSEI, Lublin, 24 maj 2023 – członek komitetu naukowego i organizacyjnego (sekretarz) oraz autorka i realizatorka warsztatów „Imię dziecka – kluczem do nazywania świata. Innowacyjne rozwiązania zastosowania metody Odimiennej nauki czytania I. Majchrzak”.
 2. XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wypalenie w zawodach pomocowych. Aktualne wyzwania”, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, 21 czerwiec 2022; Wygłoszony referat: I. Kożuch „Awans zawodowy nauczycieli – pomiędzy zaangażowaniem a wypaleniem zawodowym”.
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacje w naukach społecznych i humanistycznych”, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 20 czerwiec 2022; Wygłoszony referat: I. Kożuch „Innowacyjność w edukacji przedszkolnej w świetle obowiązujących regulacji prawnych”.
 4. Krajowa Konferencja Naukowa „Zabawa i zabawka w rozwoju dziecka: ujęcie wieloaspektowe”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 7 czerwca 2022, Wygłoszony referat: I. Kożuch „Zabawy twórcze vs. odtwórcze w rozwoju dzieci 5 – 6 letnich.

Doświadczenie dydaktyczne

Prawie 20 letnie doświadczenie dydaktyczne na różnych poziomach kształcenia: studia licencjackie, studia magisterskie, studia podyplomowe, wychowanie przedszkolne we współpracy z różnymi instytucjami. Kilkukrotnie nagradzana za osiągnięcia zawodowe. Pasjonatka pracy z ludźmi, wspierająca innych swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystywać w codziennej pracy z dziećmi i dorosłymi.

Skip to content