dr hab. Włodzimierz Martyniuk, prof. Akademii WSEI

dr hab., prof. Akademii WSEI

Włodzimierz

Martyniuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-4139-0554

dr hab., prof. Akademii WSEI

Włodzimierz

Martyniuk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0003-4139-0554

Profil zawodowy

  • Od roku 2015 pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu WSEI w Lublinie;
  • Od roku 2017 pracuje jako profesor Katedry zarządzania administracyjnego i finansowego na Politechnice Lwowskiej (Lviv, Ukraina);
   W latach 2019-2020 pełnił funkcję kierownika Wydziału edukacji Biletskiej hromady w obwodzie Tarnopolskim (Ukraina);
  • W roku 2014 pracował na stynowisku profesora w Warszawskiej Szkole Zarządzania;
  • W latach 2012-2017 pracował jako kierownik Katedry bezpieczeństwa finansowego i ekonomicznego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Ternopolu (Ternopil, Ukraina);
  • W latach 2003-2012 pracował na stanowiskach wykładowcy, docenta, profesora na Katedrze podatków i polityki fiskalnej Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Ternopolu (Ukraina);
  • W roku 2002 pracował jako Główny doradca naukowy Wydziału bezpieczeństwa ekonomicznego w Narodowym Instytucie Międzynarodowych Problemów Bezpieczeństwa (Kijów, Ukraina);
  • W latach 1999-2002 pracował jako nauczyciel dyscyplin ekonomicznych w Szkole Technicznej przy Państwowym Uniwersytecie Technicznym w Tarnopolu (Ukraina).

Profil naukowy

W roku 2002 obronił pracę doktorską w Narodowym Instytucie Badań Strategicznych przy Prezydencie Ukrainy na temat: „Zmiany instytucjonalne w gospodarce i ich wpływ na wskaźniki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa”.
W 2012 roku obroniła pracę habilitacyjną w Narodowym Instytucie Badań Strategicznych przy Prezydencie Ukrainy na temat: „Rozwój systemu celnego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa”.
W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora.
Autor ponad 180 prac naukowych dotyczących zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, równowagi makroekonomicznej, rozwoju systemu celnego, podatków, w tym 2 monografii jednoosobowych, 9 podręczników.
Dwukrotnie, w latach 2007 i 2011, otrzymał stypendium Prezydenta Ukrainy na wsparcie badań naukowych młodych naukowców. W 2010 roku został laureatem I nagrody IV Ogólnoukraińskiego konkursu prac naukowych im. M.I. Tugan-Baranowski w nominacji „Wydania monograficzne”.
W latach 2011-2012 był stypendystą Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktorskie) we współpracy z różnymi instytucjami. Pod promotorstwem zostały obronione 4 pracy doktorskie.
Członek rad specjalnych po obronie prac doktorskich i habilitacyjnych przy Lwowskim Państwowym Uniwersytecie Spraw Wewnętrznych oraz Narodowym Instytucie Badań Strategicznych.

Skip to content