dr hab. Wiesław Kowalski, prof. Akademii WSEI

dr hab., prof. Akademii WSEI

Wiesław

Kowalski

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-8402-2837

dr hab., prof. Akademii WSEI

Wiesław

Kowalski

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-8402-2837

Profil zawodowy

W latach 2009-2012 prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, w 20213-2015 Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W tym okresie współpracował z instytucjami samorządowymi organizacji systemu opieki zastępczej., uczestniczył w różnorodnych szkoleniach w ramach Uniwersytetu III Wieku w województwie lubelskim.

Profil naukowy

Publikuje w czasopismach pedagogicznych, autor kilku książek oraz kilkunastu artykułów poświęconych systemowi pieczy zastępczej oraz funkcjonowaniu osób w wieku senioralnym.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe. Udział w projektach GPS, Wiosna-Jesieni. Wyróżniony odznaczeniami państwowymi oraz resortowymi.

Skip to content