dr hab. Oleksandr Dluhopolskyi

dr hab.

Oleksandr

Dluhopolskyi

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

dr hab.

Oleksandr

Dluhopolskyi

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

Profil zawodowy

Pracował jako konsultant Organizacji Narodów Zjednoczonych w niepełnym wymiarze godzin w ramach projektów IOM. Od 2018 roku jest Członkiem Krajowej Agencji Zapewniania Jakości Szkolnictwa Wyższego (NAQA) 2018-2023. Od 2020 roku jest kierownikiem Katedry Analityczno-Projekcyjnej Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Wołodymyra Hnatiuka. Jest pracownikiem Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu w Lubelskiej Akademii WSEI. Od 1999 r. do chwili obecnej pracuje na Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym (TNEU), od 2020 r. – Zachodnioukraińskim Uniwersytecie Narodowym (WUNU): jako starszy wykładowca, adiunkt i profesor katedry teorii ekonomii. Wielokrotnie był zapraszany jako pracownik naukowy do międzynarodowych uniwersytetów i ośrodków naukowych w Wielkiej Brytanii (Leeds Metropolitan University, UCL School of Slavonic and East European Studies), Niemczech (GESIS – Leibnitz Institute for the Social Sciences, Saarland University, Goethe-Institut Ukrainie), Włoszech (Uniwersytet La Sapienza), Norwegii (Uniwersytet NORD) i Polsce (Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej). Pracuje także jako ekspert różnych organizacji pozarządowych (Poruch, Ukraińskie Stowarzyszenie Badań Edukacyjnych, Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań Instytucjonalnych).

Profil naukowy

Jest członkiem rady redakcyjnej czasopism „Business and Economic Research” (USA), „Regional Innovation” (Francja), „Science and Economy”, „Marketing and Management of Innovations” oraz „Economic Analysis” (Ukraina). Członek rady redakcyjnej International Journal of Humanities and Social Development Research (www.ijhsdr.com).
Główne obszary badawcze: reformy gospodarki sektora publicznego, prawa człowieka, szkolnictwo wyższe, finanse publiczne i wybór publiczny, zachowania korupcyjne podmiotów gospodarczych, ekonomia społeczna i transformacja państwa opiekuńczego w XXI wieku, teoria bezwarunkowego dochodu podstawowego, kapitał społeczny

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 20 lat doświadczenia dydaktycznego na wszystkich poziomach kształcenia w wielu krajach. W Lubelskiej Akademii WSEI od 2019 r. jako profesor wizytujący, a od roku 2022 zatrudniony na stanowisku profesora.

Skip to content