dr hab. Jolanta Karbowniczek, prof. Akademii WSEI

dr hab., prof. Akademii WSEI

Jolanta

Karbowniczek

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-4746-3814

dr hab., prof. Akademii WSEI

Jolanta

Karbowniczek

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0003-4746-3814

Profil zawodowy

Doświadczony pedagog, teoretyk i praktyk, specjalista zajmujący się od 39 lat wczesną edukacją dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Profil naukowy

Autorka 19 publikacji zwartych i pod redakcją (ogółem) oraz 186 artykułów polskich i zagranicznych. Uczestniczka 160 konferencji naukowych. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki wieloparadygmatyczności w pedagogice wczesnoszkolnej w kontekście podejmowanych dyskursów pedagogicznych, naukowego poznania i doświadczenia rzeczywistości; modyfikacji jakości ich edukacji; włączenia założeń paradygmatycznych w tok zajęć zintegrowanych.

Doświadczenie dydaktyczne

Prowadzi z tego zakresu międzynarodowe badania empiryczne, wykłady, odczyty popularyzatorskie, seminaria i sympozja z nauczycielami. Pełni funkcję Rzeczoznawcy w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji w Ministerstwie Edukacji i Nauki w Warszawie, eksperta w NAWA. Należy do organizacji i stowarzyszeń oraz Rad Redakcyjnych, Naukowych czasopism polskich i zagranicznych. Współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Skip to content