dr hab. inż. Tomasz Rymarczyk, prof. Akademii WSEI

dr hab. inż.

Tomasz

Rymarczyk

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-3524-9151

dr hab. inż.

Tomasz

Rymarczyk

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-3524-9151

Profil zawodowy

Aktywnie współpracuje z biznesem, opracowując innowacyjne rozwiązania, dostarczając studia wykonalności, przygotowując wdrożenia nowoczesnych technologii oraz kierując wieloma projektami i zespołami wdrożeniowymi. Zrealizował ponad 300 projektów i wdrożeń systemów złożonych w zakresie ICT. Ekspert NCBR, Horizon 2020, Horizon Europa, PARP, RPO, MEN, członek KIS przy Ministerstwie Rozwoju.

Profil naukowy

Dyrektor Instytutu Informatyki i Innowacyjnych technologii oraz Szkoły Doktorskiej Lubelskiej Akademii WSEI. Kierownik i ekspert w kilkunastu projektach badawczych i inwestycyjnych (m.in. Horizon 2020, NCBR). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z obszaru informatyki, elektroniki, elektrotechniki i inżynierii produkcji, a w szczególności zastosowaniu nieinwazyjnych technik obrazowania, modelowaniu numerycznym, przetwarzaniu i analizie obrazów, tomografii, inżynierii oprogramowania, inżynierii wiedzy, sztucznej inteligencji oraz informatycznych systemów złożonych. Jest autorem ponad 500 publikacji naukowych, monografii i artykułów konferencyjnych oraz wielu patentów. Został sklasyfikowany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i SciTech w prestiżowym gronie TOP 2% najbardziej wpływowych ludzi nauki na świecie za całokształt działalności naukowej oraz za lata 2019, 2020 i 2021.

Doświadczenie dydaktyczne

Prowadzi m.in. zajęcia dydaktyczne w zakresu projektów informatycznych, inżynierii oprogramowania, programowania, systemów ERP oraz sztucznej inteligencji. Pełnił rolę pełnomocnik ds. Informatyki. Przygotował programy studiów anglojęzycznych, studiów magisterskich oraz studiów doktorskich.

Skip to content