dr hab. inż. Grzegorz Bartnik, prof. Akademii WSEI

Dr hab. inż., prof. Akademii WSEI

Grzegorz

Bartnik

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-1898-535X

Dr hab. inż., prof. Akademii WSEI

Grzegorz

Bartnik

Wydział

Wydział Transportu i Informatyki

ORCID

0000-0002-1898-535X

Profil zawodowy

Działalność zawodowa w obszarze budowy i eksploatacji obiektów technicznych.
Członkostwo w organizacjach zawodowych:

  • Polskie Naukowo – Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne,
  • Polskie Towarzystwo Zastosowań Informatyki w Rolnictwie, Gospodarce Leśnej i Żywnościowej,

Pracował w OSM Lublin (Główny Mechanik), Zakładzie Usług Technicznych WKTiR Lublin (Specjalista ds. wdrożeń), Uniwersytecie Przyrodniczym (do 2008 r. Akademia Rolnicza) w Lublinie (pracownik naukowo – dydaktyczny).
Współpracował jako prowadzący szkolenia oraz konsultant ds. jakości i audytor m. in. z RCKiK Lublin, Bureau Veritas Polska, LFS Arkona, Eldorado S. A., Biomed Lublin.

Profil naukowy

Obszar badawczy obejmuje prace nad komputerowymi systemami wspomagającymi użytkownika podczas rozwiązywania problemów związanych z podejmowaniem decyzji zarówno strategicznych dla przedsiębiorstwa jak i użytkowych czy obsługowych dotyczących obiektów technicznych w odniesieniu do określonej sytuacji eksploatacyjnej. W szczególności obiektem badań są procesy budowania modeli niezawodnościowych oraz analizy ryzyka odnoszące się do zagrożeń procesów produkcyjnych i gotowych wyrobów. Stosowane metody maja swoje źródło w metodologii ontologicznej inżynierii wiedzy, wybranych metod sztucznej inteligencji oraz inżynierii danych.
Członek Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice, Rolnictwie i Medycynie Oddziału PAN w Lublinie.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 30 lat doświadczenia dydaktycznego na różnych poziomach kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe) w UP Lublin (AR Lublin) prowadząc zajęcia z obszaru budowy maszyn, budowy oraz wdrażania systemów zarządzania: jakością, BHP, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji we współpracy z różnymi instytucjami. Prowadził szkolenia i studia podyplomowe m.in. dla pracowników MŚP Województwa Lubelskiego.

Odznaczony:

  • Jubileuszowy Medal Wydziału Inżynierii Produkcji w 2005 roku,
  • Wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Honorowa Odznaka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w 2011 roku,
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2011 roku,
  • Medal Złoty za Długoletnią Służbę w 2017 roku,
  • Medal Prezydenta Miasta Lublin w 2021 roku.
Skip to content