dr

Grzegorz

Kata

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-8762-9378

dr

Grzegorz

Kata

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

0000-0001-8762-9378

Profil zawodowy

Psycholog, terapeuta, adiunkt w Pracowni Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej Wydziału Nauk o Człowieku w Akademii WSEI. Pracował w instytucjach udzielających pomocy psychologicznej i wsparcia uczniom i osobom dorosłym (m.in. Teatroterapia Lubelska, Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin, Grupa Edukacja 3.0). Ekspert w projektach Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji, a także obszarze bezpieczeństwa m.in. w Akademii UTK. Realizuje badania ewaluacyjne i analizy ilościowe dotyczące rozwiązań edukacyjnych dla uczniów oraz systemów wsparcia osób dorosłych w różnych rolach zawodowych. Prowadzi treningi i warsztaty z zakresu kompetencji osobistych i zawodowych. Udziela pomocy psychologicznej młodzieży i dorosłym.
Współautor koncepcji Wojewódzkiego Programu Interwencji Środowiskowej.

Profil naukowy

Publikacje i badania naukowe dotyczą psychoprofilaktyki zachowań problemowych młodzieży oraz działań i czynników powiązanych z prawidłowym rozwojem i procesem realizacji siebie, np. rola działalności prospołecznej młodzieży, czynniki chroniące przed kryzysem psychicznym u młodzieży, eyetrackingowe badania materiałów edukacyjnych, bezpieczeństwo i skuteczność w pracy. Autor i współautor narzędzi psychometrycznych lub ich adaptacji, m.in. skali impulsywności, testu ciekawości poznawczej, skali kompetencji społeczno-emocjonalnych dla dzieci, Testu Uzdolnień Wielorakich, ankiet badania zapotrzebowania na działania wychowawczo-profilaktyczne w szkołach. Autor koncepcji metodologicznych i planów analiz statystycznych szeregu projektów naukowo-badawczych, np. rola AR w edukacji (kierownik badań), ogólnopolska diagnoza zachowań problemowych i czynników ryzyka oraz chroniących w grupie uczniów (projekt MEiN, ekspert), rola audio deskrypcji w przetwarzaniu informacji z materiałów filmowych (ekspert w projekcie). Ekspert w projektach badawczych realizowanych w międzyuczelnianych zespołach badawczych (m.in. z pracownikami naukowymi UJ, UAM, UMCS, University of York). Autor lub współautor trzech monografii naukowych i blisko 50 artykułów i rozdziałów w monografiach.

Doświadczenie dydaktyczne

Wykładowca akademicki z 15 letnim stażem i doświadczeniem dydaktycznym dla różnych grup odbiorców: poziom studencki, studia podyplomowe, prowadzenie szkoleń dla kadry akademickiej. Tematyka zorientowana na: zagadnienia psychologiczne z obszaru psychoprofilaktyki i pomocy psychologicznej, analizę danych badawczych, planowanie i prowadzenie badań eye trackingowych, metodologię badań.
Swoje kompetencje poszerza w kursach i szkoleniach z zakresu metod i analiz danych badawczych, kursach z zakresu udzielania pomocy psychologicznej. Opiekun Wolontariatu Studentów Akademii WSEI.

Skip to content