dr Ewa Staropiętka – Kuna

dr

Ewa

Staropiętka-Kuna

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

E-mail

ewa.staropietka–kuna@wsei.lublin.pl

ORCID

dr

Ewa

Staropiętka-Kuna

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

E-mail

ewa.staropietka–kuna@wsei.lublin.pl

ORCID

Profil zawodowy

Pedagog, nauczyciel - praktyk, logopeda, wicedyrektor i dyrektor szkoły, tutor, trener myślenia krytycznego.
Studia doktoranckie w zakresie pedagogiki, studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą, przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie, oraz edukator oświaty, menedżer badań naukowych i prac rozwojowych. Posiada także kwalifikacje do pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, sprawowania nadzoru pedagogicznego, zarządzania projektami europejskimi, prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, przygotowania do życia w rodzinie.
W latach 2000 – 2020 Przewodniczący Ogólnopolskiego Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi.
Współautor i kierownik merytoryczny projektów edukacyjnych o zasięgu lokalnym i międzynarodowym m. in. z zakresu rozwoju oświaty i pedagogicznych praktyk zawodowych.
Współpraca z Państwową Komisją Egzaminacyjną oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

Profil naukowy

Współzałożyciel Towarzystwa Naukowego Educare, Członek Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej przy KNP PAN, Członek Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego (OMEP) oraz Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Udział w projekcie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat badania umiejętności wśród uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej” oraz w badaniach MEN nad efektywnością programu nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej.
Współorganizator krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, seminariów i warsztatów dla nauczycieli, publikacje pozycji książkowych, artykułów naukowych, materiałów dydaktycznych, wizyty studyjne w ramach programu Erasmus.

Doświadczenie dydaktyczne

Wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim – studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe, szkoły ponadpodstawowej i podstawowej.
Prowadzenie zajęć i warsztatów dla kadry akademickiej, kadry kierowniczej szkół i przedszkoli i nauczycieli oraz
tutoringu akademickiego, wsparcie dla szkół i przedszkoli w podnoszeniu jakości pracy – Szkolny Organizator Rozwoju, współorganizator i koordynator konkursów edukacyjnych dla młodzieży o zasięgu ogólnopolskim.

Skip to content