dr

Diana

Wróblewska

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-7509-8861

dr

Diana

Wróblewska

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0002-7509-8861

Profil zawodowy

Profil naukowy

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej (2009). Za pracę magisterką pt. Proces dzielenia się wiedzą na przykładzie PGE Lubelskich Zakładów Energetycznych S.A. otrzymała III nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją na najlepszą pracę dyplomową. W 2019 roku uzyskała stopień naukowy doktora na podstawie rozprawy doktorskiej Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście stosowania koncepcji otwartych innowacji nadany uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autorka i współautorka kilkunastu publikacji naukowych poświęconych problematyce zarządzania innowacjami oraz zarządzania wiedzą w organizacji.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 2011 roku wykładowca na studiach licencjackich i magisterskich, prowadzący zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu podstaw zarządzania, nauki o organizacji, nowoczesnych koncepcji zarządzania oraz innowacji w biznesie. Promotor 25 prac magisterskich. Od 2020 roku opiekun Koła Naukowego Młodych Ekonomistów. Od 2022 roku koordynator kierunku Zarządzanie I i II stopnia.

Skip to content