dr

Beata

Wójcik

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

dr

Beata

Wójcik

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

Specjalista w dziedzinie fizjoterapii. Od 1996 roku zatrudniona w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie jako mgr fizjoterapii. Od 2000 roku współpracuje z SP ZOZ w Puławach oraz NZOZ Magnoliowa jako ekspert w zakresie diagnostyki i planowania fizjoterapii.
Prowadzi działalność w zakresie fizjoterapii uroginekologicznej i opieki okołoporodowej.
W latach 2015 – 2022 pełnomocnik Dziekana ds. kierunku Fizjoterapia na Wydz. Zam. UMCS w Puławach. Obecnie koordynator kierunku Fizjoterapia na Wydziale Nauk o Człowieku Akademii WSEI w Lublinie.

Profil naukowy

Doktorat w dziedzinie nauk o zdrowiu uzyskała w 2013 roku. Publikuje oraz uczestniczy czynnie w konferencjach naukowo – szkoleniowych z dziedziny fizjoterapii. Od września 2020 roku pełni funkcję sekretarza Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Członek Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego. Od 2015 roku aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu Naukowego Innowacyjna Fizjoterapia oraz recenzuje i promuje młodych naukowców w ramach pracy Fundacji Młodych Naukowców Tygiel.

Doświadczenie dydaktyczne

Od 20 lat doświadczony pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na poziomie licencjackim i magisterskim. Promotor i recenzent licznych prac magisterskich w tym wielu wyróżnionych. Koordynator licznych warsztatów i szkoleń fizjoterapeutycznych w zakresie działalności Koła Naukowego oraz dla kadry medycznej.

Skip to content