dr Angelika Koman-Bednarczyk

dr

Angelika

Koman-Bednarczyk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-9061-9904

dr

Angelika

Koman-Bednarczyk

Wydział

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

ORCID

0000-0001-9061-9904

Profil zawodowy

Absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Z egzaminu zawodowego uzyskała drugi wynik w Izbie. Jako aplikantka zdobywała doświadczenie w Kancelarii prawnej specjalizując się w szczególności, w zakresie prawa pracy, prawa szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawa gospodarczego. Jednocześnie odbywała studia doktoranckie przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej, które zakończyły się obroną rozprawy doktorskiej pt. "Klauzule z art. 5 kodeksu cywilnego i art. 8 kodeksu pracy w sądowym stosowaniu prawa - studium teoretycznoprawne". Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauki społeczne z dyscypliny nauki prawne uzyskała z wyróżnieniem. Obecnie zawód wykonuje jako wewnętrzny radca prawny i nauczyciel akademicki - adiunkt w Lubelskiej Akademii WSEI.

Profil naukowy

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych, w tym artykułów w czasopismach z listy ministerialnej i rozdziałów w monografiach naukowych wydawanych przez recenzowane wydawnictwa naukowe.
Uczestniczka i współorganizatorka wielu konferencji o zasięgu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym.
Stypendystka stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów miasta Lublin, a także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Doświadczenie dydaktyczne

Ponad 5 lat doświadczenia dydaktycznego jako wykładowca na różnych poziomach edukacji – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia jednolite magisterskie, a także studia podyplomowe. Prowadziła szkolenia i zajęcia dla słuchaczy szkół policealnych.

Skip to content