dr

Amelia

Dziurda-Multan

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

dr

Amelia

Dziurda-Multan

Wydział

Wydział Nauk o Człowieku

ORCID

Profil zawodowy

 • filolog polonista,
 • logopeda,
 • pedagog specjalny,
 • surdopedagog,
 • oligofrenopedagog,
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • terapeuta dzieci ze spektrum autyzmu
 • nauczyciel emisji głosu
 • specjalista w obszarze organizacji kształcenia specjalnego i edukacji włączającej oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych,
 • nauczyciel dyplomowany (zatrudnienie w szkole nieprzerwanie od 1997 roku)
 • nauczyciel akademicki (od 2003 roku)
 • trener kadry oświatowej (od 2000 roku)
 • egzaminator OKE w Krakowie (od 2005 roku).

Profil naukowy

Autorka publikacji książkowej „Dziecięce sposoby tworzenia nazw” (Lublin, KUL, 2008), współautorka wraz z K. Krakowiak trzech książek naukowych z cyklu: „Nie głos, ale słowo”.
Autorka artykułów naukowych publikowanych w książkach i czasopismach dla pedagogów specjalnych i logopedów.
Uczestnik i prelegent wielu konferencji naukowych z dziedziny pedagogiki specjalnej i logopedii.

Doświadczenie dydaktyczne

Przeprowadzenie około 3000 godzin zajęć z osobami dorosłymi (nauczycielami i kadrą zarządzającą placówkami oświatowymi), doświadczenie 24 lat pracy dydaktycznej ze studentami kierunków pedagogicznych oraz osobami dorosłymi głównie z zakresu pedagogiki specjalnej i jej subdyscyplin (logopedia, surdopedagogika, oligofrenopedagogika, terapia osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, praca z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i wymagającymi interwencji wychowawczych, diagnoza i terapia integracji sensorycznej) oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych.
Praca zawodowa:
1997 r. – 1999 r. – nauczyciel języka polskiego i logopeda w szkole podstawowej,
1999 r. – 2001 r. – instruktor szkoleń dla nauczycieli - realizatorów programu profilaktyki uzależnień we współpracy z PARPA Warszawa,
1999 r. – nadal – nauczyciel języka polskiego, surdopedagog, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej w placówkach oświatowych na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum,
2006 r. – uzyskanie stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany,
2004 r. – 2009 r. – asystent w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki KUL w Lublinie,
2015 r. – nadal – wykładowca Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
2021 r. – nadal – adiunkt Lubelskiej Akademii WSEI w Lublinie, Wydział Nauk o Człowieku,
egzaminator OKE w Krakowie (egzamin języka polskiego (od 2005 roku)
2009 r. – nadal – prowadząca szkolenia, kursy i webinary dla kadry oświatowej w WODN KURSOR w Lublinie, Zamościu i Białej Podlaskiej, dla PODN w Lublinie, ponadto w Europejskim Instytucie Socrates Scola w Warszawie oraz Instytucie Edukacji Logopedycznej w Lublinie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli Edumaster w Krakowie.
Współpraca z portalem:
www.pedagogika-specjalna.edu.pl (szkolenia, webinary, publikacje naukowe).

Skip to content