Współpraca Akademii WSEI i Portu Lotniczego Lublin

Współpraca Akademii WSEI i Portu Lotniczego Lublin

7 lutego 2024 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Lubelską Akademią WSEI a Portem Lotniczym Lublin S.A.

Umowa o współpracy została podpisana w siedzibie Uczelni przez Prorektora ds. Rozwoju i Strategii Lubelskiej Akademii WSEI dr. Sylwestra Bogackiego  i  Dziekana Wydziału Transportu i Informatyki dr. inż. Artura Dmowskiego oraz Prezesa Zarządu Spółki Port Lotniczy Lublin Andrzeja Hawryluka i  Wiceprezesa Marcina Kowalewskiego.

Jest to inicjatywa otwierająca przed nami nieograniczone możliwości wzajemnego rozwoju oraz kreowania innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji i transportu.

Podpisanie porozumienie o współpracy nie jest tylko mrzonką, a niesie ze sobą realne korzyści dla obu stron i co za tym idzie – również dla studentów. Obie strony ustaliły, że w ramach partnerstwa będą podjęte działania w kierunku  m.in. wspólnych przedsięwzięć, współorganizowanie spotkań, seminariów i konferencji promujących wyniki badań Uczelni oraz działalności Partnera w zakresie rozwiązań innowacyjnych. Opracowywania i oferowania programów specjalistycznych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych lub kierunków studiów dla pracowników Partnera mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych.

- Jako Rektor Lubelskiej Akademii WSEI i przez prawie 8 lat członek Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Lublin S.A., jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie owocne rezultaty oraz otworzy nowe perspektywy rozwoju dla wszystkich zaangażowanych stron. Jest to kolejny krok w budowaniu silnego partnerstwa pomiędzy sektorem akademickim a gospodarczym, które wspólnie przyczyni się do rozwoju naszego regionu - powiedział prof. dr hab. inż. Marek Opielak.

https://kurierlubelski.pl/port-lotniczy-lublin-rozpoczal-wspolprace-z-akademia-wsei/ar/c5-18294279

https://www.lublin112.pl/port-lotniczy-lublin-oraz-lubelska-akademia-wsei-zawarly-wspolprace-skorzystaja-na-tym-studenci/

https://www.dziennikwschodni.pl/lubelskie/lubelska-akademia-wsei-rozpoczyna-wspolprace-z-portem-lotniczym-lublin,n,1000337794.html

https://radio.lublin.pl/2024/02/korzysci-dla-obu-stron-port-lotniczy-bedzie-wspolpracowal-z-lubelska-akademia-wsei-zdjecia/

Udostępnij:

Skip to content