Umowa z Politechniką w Tarnopolu

Umowa z Politechniką w Tarnopolu

7 grudnia 2023 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Lubelską Akademią WSEI a Politechniką w Tarnopolu w obszarze badawczym, dydaktycznym, wymiany studenckiej i realizacji projektów.

Ze strony Akademii WSEI porozumienie podpisał Rektor prof. dr hab. inż. Marek Opielak a ze strony Politechniki w Tarnopolu Prorektor prof. dr hab. inż. Oleh Liashuk.

Podpisanie porozumienie o współpracy nie jest tylko mrzonką, a niesie ze sobą realne korzyści dla obu stron i co za tym idzie – również dla studentów. Obie strony ustaliły, że w ramach partnerstwa będą podjęte działania w kierunku osiągnięcia m.in. następujących celów:

opracowanie podwójnego dyplomu,
uruchomienie programów stażowych dla wykładowców i studentów ,
utworzenie programu wymiany wykładowców,
realizacji wspólnych projektów naukowo-badawczych,
wspólne poszukiwanie i udział w realizacji grantów, projektów międzynarodowych
i innych programów,
oraz wiele innych działań w sferze edukacyjnej.

Udostępnij:

Skip to content