Rada Ekspertów Lubelskiej Akademii WSEI

Rada Ekspertów Lubelskiej Akademii WSEI

20 grudnia 2023 r. odbyło się uroczyste powołanie oraz pierwsze posiedzenie Rady Ekspertów Lubelskiej Akademii WSEI.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Lubelskiej Akademii WSEI przy ul. Projektowej 4 i wzięły w niej udział władze Uczelni oraz członkowie powołanej Rady.

Skład Rady Ekspertów Lubelskiej Akademii WSEI:

1. Dr n. med. Krzysztof Bojarski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
2. Dr hab. Lech Panasiuk - Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki
3. Mgr Piotr Matej - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie.
4. Mgr Dorota Flis- Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
5. Mgr Ewa Dumkiewicz–Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie.
6. Mgr Piotr Waszak - Dyrektor Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie.
7. Gen. bryg. Rafał Miernik - Dowódca 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga.
8. Mgr Katarzyna Kępa - Dyrektor Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
9. Dr Mariusz Filipek - Prezes Zarządu Pracodawcy Ziemi Lubelskiej.
10. Stanisław Więch - Prezes Zarządu CEWAR SP. z o.o.
11. Grzegorz Dębiec - Prezes PHUT Transhurt Sp. z o. o.
12. Paweł Ćwieka - Członek Zarządu Billenium S.A.
13. Krzysztof Hetman Minister Rozwoju i Technologii.
14. Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak – Dyrektor Instytut Transportu Samochodowego.

Wydarzenie było oficjalnym rozpoczęciem działalności Rady, która będzie zorientowana na wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju Akademii WSEI oraz wyrażanie opinii w sprawie zgodności koncepcji tworzonych kierunków studiów z potrzebami otoczenia społeczno–gospodarczego i rynku pracy. Kolejnym ważnym zadaniem Rady będzie działanie na rzecz intensyfikacji kontaktów w celu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy gospodarka a nauką oraz pomiędzy uczelniami. Ponadto Rada będzie współdziałać przy organizacji praktyk i staży studenckich.

Udostępnij:

Skip to content