Kontrola zarządcza w instytucjach kultury

Kontrola zarządcza w instytucjach kultury

W dniu 14 czerwca 2024 r. odbyło się Seminarium szkoleniowo-praktyczne – „Kontrola zarządcza w instytucjach kultury”, podczas którego dr Łukasz Wojciechowski, prof. Akademii WSEI z Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu Lubelskiej Akademii WSEI poprowadził szkolenie pt. „Realizacja kontroli zarządczej w instytucjach kultury – teoria i praktyka”.

W wydarzeniu wzięło udział 320 przedstawicieli instytucji kultury ze wszystkich województw. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. czym jest kontrola zarządcza, od czego zacząć wdrożenie lub udoskonalenie kontroli zarządczej w instytucji kultury, w jaki sposób i dlaczego kontrola zarządcza została podzielona na pięć elementów, jakie są prawne aspekty kontroli zarządczej i na czym polega roczny cykl kontroli zarządczej. Poznali także przykłady dylematów i problemów związanych z kontrolą zarządczą i propozycje ich rozwiązania.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa, dodatkowo uczestnicy i inne osoby zainteresowane mają możliwość pobrania bezpłatnych materiałów na stronie internetowej https://instytucjakultury.pl/ oraz dostęp do nagrania ze szkolenia (link dostępny na stronie z materiałami).

Było to kolejne wydarzenie w ramach transferu wiedzy i rozwiązań praktycznych wypracowanych w Instytucie Administracji Publicznej i Biznesu skierowane do instytucji kultury jako jednostek sektora finansów publicznych zobowiązanych do realizacji kontroli zarządczej.

Uczestnicy wypełnili także ankiety podsumowujące szkolenie. 97% uczestników przyznało najwyższą ocenę za poziom merytoryczny szkolenia, ponad 99% przyznało najwyższą ocenę za przygotowanie i poziom wiedzy prowadzącego, jednocześnie ponad 98% uczestników przyznało najwyższą ocenę za warunki techniczne realizacji szkolenia w Lubelskiej Akademii WSEI (zapisy, platforma szkoleniowa). Ponad 97% uczestników oceniło na najwyższą ocenę materiały szkoleniowe. Ponad 65% uczestników zadeklarowało, że na pewno wdroży informacje i materiały ze szkolenia w swojej instytucji, a kolejne ponad 33% zadeklarowało, że raczej je wdroży. Uczestnicy wypowiedzieli się też w ankietach ewaluacyjnych na temat zapotrzebowania na kolejne wzory procedur i inne materiały wypracowane przez Instytutu Administracji Publicznej i Biznesu Lubelskiej Akademii WSEI. Takie dokumenty zostaną opracowane w ramach prac badawczo-wdrożeniowych Instytutu i udostępnione podczas kolejnych wydarzeń. Będziemy o nich informować na stronie internetowej Lubelskiej Akademii WSEI.

Partnerami wydarzenia byli: portal Kontrolazarzadcza.pl, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski i portal Instytucjakultury.pl.

Udostępnij:

Skip to content