Porozumienie o współpracy z Billennium S.A.

Porozumienie o współpracy z Billennium S.A.

5 stycznia 2024 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Lubelską Akademią WSEI a  Billennium S.A.

Umowa o współpracy została podpisana w siedzibie Uczelni.  Ze strony Akademii WSEI porozumienie podpisała Pani Kanclerz Teresa Bogacka oraz Dziekan Wydziału Transportu i Informatyki dr inż. Artur Dmowski, prof. Akademii WSEI a ze strony Billennium S.A. Pani Paulina Nowosielska – Prokurent oraz Pan Paweł Ćwieka – Członek Zarządu, jak również członek Rady Ekspertów Lubelskiej Akademii WSEI.

Podpisanie porozumienie o współpracy nie jest tylko mrzonką, a niesie ze sobą realne korzyści dla obu stron i co za tym idzie – również dla studentów. Obie strony ustaliły, że w ramach partnerstwa będą podjęte działania w kierunku  m.in. wspólnych przedsięwzięć, współorganizowanie spotkań, seminariów i konferencji promujących wyniki badań Uczelni oraz działalności Partnera w zakresie rozwiązań innowacyjnych. Opracowywania i oferowania programów specjalistycznych kursów, szkoleń, studiów podyplomowych lub kierunków studiów dla pracowników Partnera mających na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych. Rozpowszechnianie ofert pracy Partnera wśród studentów.

Podpisana umowa jest potwierdzeniem strategicznego znaczenia współpracy Akademii WSEI z Billennium S.A.

Udostępnij:

Skip to content