Podpisanie umowy o współpracy z AEH w Warszawie

Podpisanie umowy o współpracy z AEH w Warszawie

24 kwietnia 2024 roku doszło do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Lubelską Akademia WSEI a Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie. Umowę, w Warszawie, ze strony Akademii WSEI podpisał dr hab. Tomasz Wołowiec, prof. Akademii WSEI, Prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej, natomiast ze strony AEH dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH, Rektor.

Celem Umowy jest określenie zakresu i podstawowych zasad współpracy pomiędzy Partnerami, które obejmują:

 • Wzmacnianie potencjału partnerów w obszarze szkolnictwa wyższego,
  w tym w szczególności w zakresie innowacyjnej edukacji i nowoczesnego zarządzania uczelnią;
 • Podnoszenie poziomu dojrzałości cyfrowej Partnerów;
 • Działalność B+R, w szczególności w dziedzinach nauk inżynieryjno-technicznych, ścisłych i społecznych, w tym jej wdrażanie i komercjalizacja;
 • Tworzenie i rozwijanie produktów i usług ICT;
 • Działalność na rzecz współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym.

Współpraca będzie realizowana poprzez:

 • wspólne aplikowanie o granty na badania naukowe oraz projekty badawczo-rozwojowe z funduszy krajowych i zagranicznych,
 • wspólne realizowanie projektów naukowych i badawczo-rozwojowych,
 • wspólnie realizowane wdrożenia systemów, aplikacji i programów wewnątrz organizacji partnerskich,
 •  wspólne opracowanie, rozwijanie i upowszechnianie standardów projektowania architektury programistycznej oraz standardów komercjalizacji dorobku naukowego,
 •  wspólne przedsięwzięcia z obszaru kształcenia i badan naukowych,
 • wspólne przedsięwzięcia analityczne z zakresu usług ICT, programowania i rozwoju uczelni.

Udostępnij:

Skip to content