Uroczyste rozdanie Dyplomów MBA

Uroczyste rozdanie Dyplomów MBA

To wydarzenie było zwieńczeniem pierwszej edycji studiów oferowanych przez Lubelską Akademię WSEI. Niemal 40 studentów z całego kraju, na co dzień pracujących w służbach mundurowych, placówkach ochrony zdrowia, firmach prywatnych oraz instytucjach publicznych i samorządach odebrało Dyplomy potwierdzające ukończenie tego znaczącego etapu w edukacji.

Centrum Kształcenia Podyplomowego w ramach studiów MBA kształci przyszłą lub obecną kadrę menadżerską na trzech kierunkach:

Prowadzony jest ciągły nabór na studia MBA, które odbywają się w systemie trzy-semestralnym. Każdy semestr kończy się egzaminem w formie pisemnej. Na koniec studiów słuchacze przystępują do egzaminu końcowego oraz obrony pracy końcowej.

Ze względu na praktyczność zajęć oraz nacisk położony na rozwój personalny i kompetencji menedżerskich oraz przywódczych, absolwenci programu MBA stają się efektywniejszymi menedżerami lub właścicielami firm. Celem studiów jest również przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości i finansów oraz szeroko rozumianego zarządzania, co jest gwarancją pozyskania oraz rozwoju umiejętności związanych ze skutecznym zarządzaniem organizacją.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek 17 czerwca 2024 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Projektowej 4. Po rozdaniu dyplomów absolwenci, kadra wykładowców oraz pracownicy administracyjni Centrum Kształcenia Podyplomowego udali się na wspólny lunch.

Wszystkim absolwentom gratulujemy!

Udostępnij:

Skip to content