Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego w terenie

Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego w terenie

15 czerwca 2024r. dr Sebastian Plichta oraz mgr Robert Polak przeprowadzili zajęcia terenowe w ramach ćwiczeń z przedmiotu „Praktyczne przygotowanie do sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa” dla studentów I roku I stopnia na kierunku  bezpieczeństwo wewnętrze (niestacjonarne) Akademii WSEI w Lublinie.

Temat zasadniczy zajęć brzmiał „Symulacja sytuacji kryzysowej. Zajęcia praktyczne” i był kontynuacją wykładu „Przygotowanie do sytuacji zagrożeń dla bezpieczeństwa”. Ćwiczenia realizowane były w ramach 9 godzin lekcyjnych i odbyły się w miejscowości Nasutów.

Po rozpoczęciu zajęć studenci zostali zapoznani z zasadami BHP, a następnie wprowadzeni w sytuację taktyczną. Pierwszym założeniem zrealizowanym podczas ćwiczeń była  sprawna ewakuacja z miejsca zagrożonego (w tym wypadku miasto Lublin) i spotkanie się w grupie w wyznaczonym miejscu. Dodatkowym celem zajęć praktycznych była integracja studentów na poziome grup ćwiczeniowych i wypracowanie umiejętności pracy w zespole oraz podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych pod okiem instruktorów.

Studenci zostali zapoznani z czterema podstawami surwiwalu, zwiększającymi szanse na przeżycie w trudnych sytuacjach. Tym samym nauka była realizowana w czterech głównych blokach tematycznych tj. schronienie, jedzenie, woda, ogień. Celem było zarówno ukazanie fizycznych potrzeb zapewnienia powyższych elementów, jak i ich psychologiczny wpływ na morale osoby, która znalazła się w warunkach trudnych do przeżycia.

Omówiono budowę schronienia oraz izolacji termicznej z dostępnych w lesie materiałów. Studentom zostały zaprezentowane różne konstrukcje schronień oraz okoliczności, które determinują wybór danej konstrukcji w zależności od warunków atmosferycznych.

W dalszej kolejności zostały omówione kolejne podstawy surwiwalu tj. jedzenie i woda. Studenci mieli okazje zapoznać się w jaki sposób zdobyć w lesie pożywienie i wodę. Omówiono m.in. budowę improwizowanych filtrów do wody, a także metody uzdatniania do spożycia wody oraz pożywania. Co więcej została omówiona budowa różnych typów ognisk i ich praktyczne wykorzystanie w zależności od sytuacji.

Podczas realizacji poszczególnych etapów ćwiczeń studenci mieli okazje w praktyce wykorzystać przekazaną im wiedzę, np. poprzez naukę rozpalania ognia za pomocą krzesiwa.

Dodatkowym blokiem tematycznym zrealizowanym podczas ćwiczeń były zajęcia z podstaw topografii. Studenci zostali zapoznani z budową kompasu i mapy, wyznaczaniem kierunku marszu tzw. na azymut oraz metodami odliczania odległości podczas marszu za pomocą tzw. parokroków. Omawiany blok tematyczny zwieńczony był 4 kilometrowym marszem, w trakcie którego studenci mieli okazję poznać rośliny nadające się do spożycia, metody nawigacji bez użycia kompasu, a także pozyskać wodę do picia ze źródła.

Udostępnij:

Skip to content