Lubelska Akademia WSEI najlepszą Uczelnią niepubliczną w Polsce Wschodniej

Lubelska Akademia WSEI najlepszą Uczelnią niepubliczną w Polsce Wschodniej

Jak co roku, miesięcznik edukacyjny Perspektywy opublikował ranking uczelni akademickich w Polsce. Ranking bierze pod uwagę 20 wskaźników, a nasza Uczelnia w kilku z nich osiągnęła wyróżniający wynik, co finalnie dało miano lidera wśród uczelni niepublicznych we wschodniej Polsce.

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2024 obejmuje polskie uczelnie akademickie publiczne oraz niepubliczne, które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych.

Z punktu widzenia potencjalnych kandydatów warto zwrócić uwagę na dobry wskaźnik Wynagrodzenia absolwentów, dotyczące średniego wynagrodzenia absolwentów danej uczelni w odniesieniu do wynagrodzeń w powiecie zamieszkania z wykorzystaniem danych ZUS. Co więcej zdaniem komisji konkursowej Lubelska Akademia WSEI wyróżnia się na tle innych uczelni pod względem szerokiej oferty edukacyjnej.

Nasza Uczelnia sklasyfikowana została jako jedna z wyróżniających się w kraju w kategorii Umiędzynarodowienie studiów. W tym zakresie na podkreślenie zasługuje odsetek studentów zagranicznych oraz tych studiujących w języku obcym, a także procent kadry akademickiej, który brał udział w międzynarodowych wymianach.

Wskaźnikiem, w którym wynik naszej Uczelni należy podkreślić jest Patenty i prawa ochronne w Polsce. Ten parametr odnosił się do liczby uzyskanych przez daną uczelnię patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce. W tym zakresie nasza Uczelnia osiągnęła czołowy wynik w kraju wśród wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych.  Dodatkowo Akademia WSEI osiągnęła solidny wynik we wskaźniku Stopnia ewaluacji naukowej.

Najwyższe miejsce w rankingu uczelni niepublicznych spośród ośrodków z Polski Wschodniej to nie tylko powód do dumy, ale również motywacja do dalszego rozwoju Uczelni na wszystkich płaszczyznach.

Udostępnij:

Skip to content