Lubelscy Rektorzy razem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Lubelscy Rektorzy razem o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Wszystkie dziewięć lubelskich Uczelni zadeklarowało współpracę na rzecz zdobycia przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

20 czerwca Rektorzy oraz Prezydent Miasta Lublin podpisali listy intencyjne, oświadczające kontynuowanie działań na rzecz wspierania wkładu kultury w długoterminowy rozwój miasta. Podjęcie wspólnej inicjatywy zwiększa szansę w Konkursie, jednocześnie eksponując jedność i siłę akademickiego Lublina, który potrafi mówić jednym głosem.

Zjednoczenie wokół jednego celu jakim jest uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury buduje siłę naszego miasta. Przedstawiciele biznesu, NGOsów, akademickości, samorządu łączą swoje siły i współdziałają w duchu idei przewodniej naszej aplikacji, jaką jest RE:UNION. Dziękuję Rektorom wszystkich dziewięciu lubelskich uczelni za poparcie naszych starań w konkursie i deklarację współpracy. Akademickość jest jednym z filarów rozwoju Lublina i priorytetów Strategii Lublin 2030, dlatego w kontekście ESK szczególnego znaczenia nabierają wspólne działania ze środowiskiem lubelskich uczelni. W ten sposób wyraziście podkreślamy kulturalny oraz intelektualny kapitał Lublina, przyczyniamy się do budowania pozytywnego wizerunku miasta otwartego oraz przyjaznego swoim mieszkankom, mieszkańcom i gościom, zwiększając tym samym szansę na zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2029 – powiedział Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk.

Lubelską Akademię WSEI reprezentował Prorektor ds. Kształcenia i Spraw Studenckich dr Mariusz Paździor, prof. Akademii WSEI.

Pod względem liczby studentów Lublin znajduje się w czołówce ośrodków akademickich w Polsce i jest największym we wschodniej części kraju. Działające tu Uczelnie wyróżniają się nie tylko największą liczbą studentów w województwie lubelskim, ale przede wszystkim imponującym dorobkiem naukowo-badawczym, docenianym w kraju i za granicą.

Liczba osób studiujących utrzymuje się na zbliżonym poziomie, natomiast liczba studentów zagranicznych stale wzrasta, co jest zasługą powiększania ofert o studia anglojęzyczne. W Lubelskiej Akademii WSEI prowadzimy studia w języku angielskim na kierunkach:

  • Pielęgniarstwo
  • Informatyka
  • Zarządzanie
  • Fizjoterapia

Potencjał akademicki Lublina:

  • blisko 60 tys. studentów,
  • 9 uczelni, w tym 5 publicznych i 4 niepubliczne,
  • ponad 200 kierunków studiów na uczelniach publicznych i prywatnych,
  • ponad 9 000 studentów zagranicznych z ponad 100 krajów,
  • ponad 15 tys. absolwentów każdego roku.

W drugim etapie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, na tzw. „krótkiej liście finalistów” są: Lublin, Kołobrzeg, Bielsko-Biała i Katowice. Na opracowanie aplikacji miasta mają czas do końca lipca. O tym, które z nich zostanie Europejską Stolicą Kultury 2029, dowiemy się we wrześniu 2024 roku.

Udostępnij:

Skip to content