Kurs trenera piłki nożnej dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI oraz uczniów ALMS

Kurs trenera piłki nożnej dla studentów Lubelskiej Akademii WSEI oraz uczniów ALMS

Na mocy współpracy podjętej pomiędzy Lubelską Akademią WSEI, Akademickim Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej w październiku 2024 roku odbędzie się kurs UEFA C dedykowany dla uczniów IV klasy ALMS oraz studentów Akademii WSEI.

Profil trenera UEFA C

Trener UEFA C to pierwszy stopień na drodze zdobywania kwalifikacji trenerskich wg wytycznych Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA. Zasób wiedzy i umiejętności trenera UEFA C określają zakres jego kompetencji w pracy szkoleniowej z zespołami dziecięcymi i amatorskimi seniorów niższego szczebla. Najbardziej istotnym przesłaniem trenera pracującego na tym poziomie powinno być upowszechnianie piłki nożnej, zachęcanie dzieci do gry w piłkę nożną, stwarzanie utalentowanym dzieciom możliwości dalszego rozwoju.

 

Cele kursu

  • umożliwienie byłym piłkarzom oraz nauczycielom uzyskanie certyfikatu i licencji trenerskiej UEFA Grassroots C,
  • stworzenie uczestnikom kursu dogodnych warunków do zdobywania wiedzy i rozwoju zawodowego w roli trenera piłki nożnej,
  • ukształtowanie wśród uczestników kursu właściwego postępowania niezbędnego w pracy pedagogicznej trenera, tzn. umiejętnego łączenia w swojej pracy wiedzy teoretycznej z praktyką treningową, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podopiecznych, przestrzegania zasad etyki, odpowiedzialności i obiektywności,
  • przygotowanie uczestników kursu do pracy szkoleniowej z dziećmi w wieku 4-12 lat oraz seniorami amatorami niższego szczebla,
  • przekazanie uczestnikom kursu zasobu podstawowej wiedzy z przedmiotów ogólnych i specjalistycznych,
  • przygotowanie do samodzielnego planowania i realizowania zajęć treningowych z dziećmi oraz prowadzenia piłkarskiego zespołu dzieci i seniorów amatorów niższego szczebla w rozgrywkach meczowych.

 

Kryteria naboru kandydatów na kurs

Kandydatem na kurs trenerów UEFA Grassroots C może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

  • ma ukończone 18 lat,
  • posiada minimum wykształcenie średnie,
  • przedstawi zaświadczenie wystawione przez lekarza o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu trenera piłki nożnej i uczestnictwo w kursie,
  • złoży oświadczenie o niekaralności sądowej i pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Korzystne warunki

Te osoby, które zdecydują się na udział będą mogły skorzystać z kursu odbywającym się w trakcie tygodnia (a nie jak w standardowym trybie - w weekendy). Taki tryb pozwoli na szybszą realizację kursu niż standardowo. Warto też podkreślić, że podczas kursu wykorzystana będzie nasza infrastruktura sportową, ale też naukowo-dydaktyczna, a w tym Centrum Diagnostyki Sportowej czy Siłownię.

Szczegóły dotyczące zapisów będą niebawem dostępne na naszej stronie internetowej i Facebooku oraz stronie Lubelskiego Związku Piłki Nożnej.

Play Video

Udostępnij:

Skip to content