dr hab. Tomasz Wołowiec z wizytą w University of Maia UMAIA w Portugalii

dr hab. Tomasz Wołowiec z wizytą w University of Maia UMAIA w Portugalii

Podczas wizyty w University of Maia UMAIA w Portugalii w dniach 7-9.05. 2024 r. Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej dr hab. Tomasz Wołowiec spotkał się z Rektorem Prof. José Ferreira Gomes oraz Prorektorem Prof. Alexandrą Nevas i pracownikami działu projektów naszej partnerskiej Uczelni.

Celem wizyty było omówienie współpracy w ramach wspólnego projektu European University Alliance. Podczas spotkania omówiono także plany dotyczące przyszłych wspólnych przedsięwzięć finansowanych z grantów UE oraz współpracy w opracowaniu wspólnego programu studiów MBA. Portugalska uczelnia jest naszym partnerem w projekcie Erasmus oraz projektach naukowych i edukacyjnych realizowanych ze środków UE. Poruszano także kwestie zintensyfikowania wymiany kadry naukowej oraz studentów w ramach programu Erasmus.

Udostępnij:

Skip to content