Akademia WSEI członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Akademia WSEI członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Akademia WSEI została przyjęta w poczet członków
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

To dla nas zaszczytne wyróżnienie i potwierdzenie wysokiego poziomu naszej uczelni oraz zaangażowania w rozwój polskiego szkolnictwa wyższego. Jesteśmy przekonani, że nasze członkostwo w KRASP przyniesie korzyści nie tylko naszej uczelni, ale także naszym studentom, kadrze naukowej oraz partnerom biznesowym. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspierać rozwój edukacji i nauki w Polsce oraz promować naszą uczelnię jako miejsce, w którym kształci się przyszłość.
Przedsięwzięcie jest skierowane do nauczycieli, specjalistów, dyrektorów placówek oświatowych, lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów oraz rodziców osób z ASD z terenu całej Polski.

KRASP to niezależna organizacja zrzeszająca rektorów polskich uczelni akademickich, która działa na rzecz promowania wysokich standardów naukowych, edukacyjnych i organizacyjnych polskich uczelni. Członkostwo w KRASP daje nam możliwość aktywnego uczestnictwa w dyskusjach na temat przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego oraz współpracy z innymi uczelniami w kraju i za granicą.

Udostępnij:

Skip to content