Projekt WSEI na liście rankingowej NCN

Projekt WSEI na liście rankingowej NCN

Projekt FINANSOWY JĘZYK PŁCI. ALFABETYZM I ZACHOWANIA FINANSOWE KOBIET I MĘŻCZYZN A JĘZYK DOMENY FINANSÓW autorstwa dr hab. Andrzeja Cwynara prof. WSEI został zakwalifikowany przez Narodowe Centrum Nauki do finansowania w ramach konkursu OPUS-22.

Badania pokazują, że na całym świecie alfabetyzm finansowy konsumentów jest niski. Braki te przekładają się na zachowania finansowe, generując wymierne koszty ekonomiczne. Z badań wynika też, że to zagrożenie jest większe w przypadku kobiet. To one systematycznie osiągają niższe wyniki w testach alfabetyzmu finansowego. Jednak pomimo tego, badania sugerują, że zachowania finansowe raportowane przez kobiety nie różną się istotnie od zachowań mężczyzn. Nie wiadomo, jaki mechanizm prowadzi do zamknięcia przez kobiety luki kompetencyjnej w porównaniu z mężczyznami pomiędzy alfabetyzmem a zachowaniami finansowymi. Celem naukowym projektu jest zbadanie tego mechanizmu i zaprojektowanie instrumentów do pomiaru alfabetyzmu i zachowań finansowych, które nie są obciążone błędem wynikającym z czynnika płci.

Udostępnij:

Skip to content