Nagroda Beta 2021 dla Pana dr. hab. Andrzeja Cwynara, prof. WSEI

Nagroda Beta 2021 dla Pana dr. hab. Andrzeja Cwynara, prof. WSEI

Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2021, w której skład wchodzili: prof. Jan Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki, prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prof. Elżbieta Mączyńska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański oraz prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński, laureatem został Pan dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, za pracę pt. „Alfabetyzm finansowy na świecie i w Polsce”.

Udostępnij:

Skip to content