Projekty naukowe z dofinansowaniem z MEiN

Projekty naukowe z dofinansowaniem z MEiN

Lubelska Akademii WSEI otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację aż dwóch projektów naukowych w ramach programu Doskonała Nauka.

Z przyjemnością informujemy, że nasza Uczelnia otrzymała prestiżowe dofinansowanie od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację dwóch projektów naukowych w ramach programu Doskonała Nauka. To ogromne wyróżnienie dla naszej instytucji i dowód uznania dla naszych naukowców.

Projekt 1: „WSPIERANIE RÓŻNORODNOŚCI PSYCHICZNEJ W WARUNKACH TRANSFORMUJĄCEGO SIĘ ŚWIATA.”

Wsparcie finansowe uzyskał projekt autorstwa dr hab. Katarzyny Markiewicz prof. Lubelskiej Akademii WSEI, którego przedmiotem jest organizacja Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Wspieranie różnorodności psychicznej w warunkach transformującego się świata.
Jako organizatorzy zaprosimy do dyskusji specjalistów różnych dyscyplin na temat konsekwencji, jakie przynoszą i będą przynosiły wydarzenia, których doświadczamy, na jakie obszary naszego życia i w jaki sposób będą one wpływały oraz jak bardzo różnią się nasze mechanizmy adaptacyjne i co z tego może wynikać dla jakości życia. Szczególną wrażliwość na procesy adaptacyjne wobec dziejących się zmian wykazują dzieci i młodzież, dlatego to ich problemom chcemy w znaczącym stopniu dedykować I organizowaną Konferencję.
Przewidywany czas realizacji – Listopad 2023

Projekt 2: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W XXI WIEKU. OBLICZA, WYZWANIA I PERSPEKTYWY”

Kolejny projekt, który uzyskał dofinasowanie, to Monografia pod redakcją naukową dr Sylwii Skrzypek-Ahmed, która stanowi spójne tematycznie opracowanie naukowe na temat szeroko rozumianej problematyki przedsiębiorczości. Przy tworzeniu monografii brali udział zarówno przedstawiciele nauki, samorządów  i praktycy życia gospodarczego z Polski i Ukrainy. Artykuły w niej zawarte mają charakter zarówno prac badawczych, jak i analiz poglądowych. Wieloaspektowość podejścia do problematyki zapewnia publikowanym treściom zasięg projektu nie tylko ogólnopolski, ale i międzynarodowy.

Udostępnij:

Skip to content