XI Gala „Szkoła Innowacji“

XI Gala „Szkoła Innowacji“

W dniu 21 kwietnia 2023 r. odbyła się XI Gala „Szkoła Innowacji”. Poznaliśmy laureatów konkursu „Szkoła Innowacji”.

CERTYFIKATY "SZKOŁA INNOWACJI"

  1. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu.
  2. Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej
  3. I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
  4. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
  5. Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie
  6. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
  7. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
  8. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
  9. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
  10. Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie
  11. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  12. Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. S. Liebharta
  13. XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
  14. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
  15. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
  16. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
  17. Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
  18. Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie
  19. Zespół Szkół Nr2 im. Simona Bolivara w Milejowie
  20. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku
  21. I Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
  22. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

SZKOŁA - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymało:

  • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu

Wyróżnienia otrzymały:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
  • XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

DYREKTOR - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymała:

  • Sylwia Horoszkiewicz – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

Wyróżnienie otrzymali:

  • Stanisław Stefańczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku
  • Anna Wawruch-Lis – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

NAUCZYCIEL - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymał:

  • ppłk rez. mgr inż Andrzej Stępniak – Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Wyróżnienie otrzymały:

  • Anna Herda – Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
  • mgr Joanna Łoś – XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

UCZEŃ - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymał:

  • Kamil Wroński – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Wyróżnienie otrzymali:

  • Jakub Rak – I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
  • Mateusz Słabek – XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

INNOWACYJNA BIBLIOTEKA

Nagrodę główną otrzymał:

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Zamościu

Wyróżnienie otrzymali:

  • Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. S. Liebharta
  • Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

INNOWACYJNA INICJATYWA

Nagrodę główną otrzymał projekt w kategorii społecznej:

  • Projekt “Kreatywny Wolontariat RCEZ ” Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Wyróżnienie otrzymali:

  • Pedagogiczne:
    • Unijny Klub Debat – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
  • Artystyczne:
    • Projekt „Kosmiczni odkrywcy” I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

Nagrodę główną otrzymało:

  • XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Wyróżnienie otrzymał:

  • Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
Skip to content