X Gala „Szkoła Innowacji“

X Gala „Szkoła Innowacji“

W dniu 22 kwietnia 2022 r. odbyła się X Gala „Szkoła Innowacji”. Poznaliśmy laureatów jubileuszowego wydania konkursu „Szkoła Innowacji”.

CERTYFIKATY "SZKOŁA INNOWACJI"

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
 2. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
 3. IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie
 4. Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie
 5. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
 6. Zespół Szkół Samorządowych w Komarówce Podlaskiej
 7. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie
 8. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
 9. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
 10. Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
 11. Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie
 12. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 13. XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 14. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
 15. XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
 16. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
 17. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
 18. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 19. Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych w Lublinie
 20. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
 21. Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie
 22. I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku
 23. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 24. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu
 25. Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu

SZKOŁA - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymał:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Wyróżnienia otrzymały:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego w Świdniku
 • XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

DYREKTOR - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymała:

 • Wojciech Kalicki  – XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Wyróżnienie otrzymali:

 • Dorota Bułgajewska-Muzyka – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
 • Anna Wawruch-Lis – Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

NAUCZYCIEL - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymał:

 • Justyna Świderska-Niedobit – II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie

Wyróżnienie otrzymali:

 • Ilona Czernecka – Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie
 • Jadwiga Stachowicz – XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

UCZEŃ - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymali:

 • Karolina Bartkowicz  – Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

Wyróżnienie otrzymała:

 • Aleksy Keller – 4BTCH Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
 • Maksymilian Golec – Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

INNOWACYJNA BIBLIOTEKA

Nagrodę główną otrzymało:

 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

Wyróżnienie otrzymali:

 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Dzieci Zamojszczyzny w Zamościu
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju

INNOWACYJNA INICJATYWA

Nagrodę główną otrzymał:

 • Artystyczne: Realizacja filmów „Zapisane w kadrze – historie absolwentów” Teatr Promienistych BRANŻOWA SZKOŁA WIELOZAWODOWA I STOPNIA NR 2 IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ

Wyróżnienie otrzymali:

 • Pedagogiczne:
  • Projekt „Młodzieżowy coaching – rówieśnicze wsparcie” – III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • Naukowe:
  • ’Save the Planet” stworzenie wirtualnej książki Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie
Skip to content