II Gala „Szkoła Innowacji“

II Gala „Szkoła Innowacji“

W dniu 3 kwietnia 2014 r. w siedzibie Uczelni odbyła się Gala podsumowująca drugą edycję Projektu Certyfikacji Szkół “Szkoła Innowacji” i Konkursu “Lider Innowacji”

CERTYFIKATY "SZKOŁA INNOWACJI"

 1. I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 2. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 3. VII Liceum Ogólnokształcące  w Lublinie
 4. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
 5. XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
 6. XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
 7. Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Lublinie
 8. Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej
 9. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
 10. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
 11. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
 12. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 13. Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Wł. Reymonta w Lublinie
 14. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
 15. II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie
 16. I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie
 17. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
 18. I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej
 19. Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Porytowego Wzgórza w Janowie Lubelskim
 20. Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Janowie Lubelskim
 21. Zespół Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Chełmie
 22. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu
 23. Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie
 24. Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej
 25. Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej
 26. Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej
 27. Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach
 28. Zespół Szkół w Chodlu
 29. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą
 30. Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
 31. Zespół Szkół w Horodle- Liceum Ogólnokształcące im. Unii Horodelskiej
 32. Zespół Szkól Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
 33. Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach
 34. Zespół Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim
 35. Zespól Szkól Samorządowych w Komarówce Podlaskiej
 36. Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. F. Kleeberga w Dęblinie
 37. Zespół Szkół –  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie

SZKOŁA - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymał: 

 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Wyróżnienia otrzymały:

 • II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
 • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie

DYREKTOR - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymała: 

 • Elżbieta Sękowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Wyróżnienie otrzymali:

 • Monika Wrona –  Dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
 • Marek Szymański – Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie

NAUCZYCIEL - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymała: 

 • Monika Banasiewicz – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

Wyróżnienie otrzymali:

 • Dariusz Janiszek –  Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie
 • Krystyna Mazurek – II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja w Lubartowie
 • Barbara Sieńko –  Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie

UCZEŃ - LIDER INNOWACJI

Nagrodę główną otrzymał: 

 • Piotr Dudko – Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju

Wyróżnienie otrzymali:

 • Damian Mazurek –  I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • Olga Grabowska – Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

INNOWACYJNA INICJATYWA

Nagrodę główną otrzymał: 

 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie za inicjatywę Symulacyjna gra ekonomiczna dla nauczycieli „Chłopska Szkoła Biznesu”

Wyróżnienie otrzymały:

 • XIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie za inicjatywę Edukacja wojskowa
 • II Liceum ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie za inicjatywę Matematyka innego wymiaru – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży
Skip to content