Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji otrzymała dofinansowanie do projektu:

Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie

Okres realizacji

01.05.2018 - 30.04.2022

Wysokość dofinansowania

3 026 179,25 PLN

Wysokość dofinansowania ze środków europejskich

2 629 392,09 PLN

Cel projektu

Celem ogólnym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania uczelnią oraz podniesienie kompetencji studentów WSEI, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez wsparcie zmian organizacyjnych uczelni i podniesienie kompetencji jej kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej do IV.2022 r.

Planowane działania

 • Dostosowanie i realizacja programu kształcenia na kierunku Zarządzanie I stopnia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • Opracowanie i realizacja programu kształcenia na nowoutworzonym kierunkach Informatyka II stopnia i Mechanika i budowa maszyn dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych,
 • Realizacja wysokiej jakości programów stażowych dla studentów,
 • Kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry uczelni,
 • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelnią.

Grupy docelowe

 1. osoby:
  • studenci nowoutworzonego kierunku Informatyka II stopnia, objęci wsparciem poprzez udział w nowoutworzonym w programie kształcenia,
  • studenci zmodyfikowanego kierunku Zrządzanie,
  • studenci kierunku Mechanika i budowa maszyn, studiujący w ramach nowoutworzonej specjalności “Szybkie prototypowanie”,
  • studenci uczestniczący w wysokiej jakości stażach,
  • kadra dydaktyczna WSEI
  • kadra zarządzająca i administracyjna WSEI.
 2. podmiot:
  • WSEI w Lublinie – wdrażająca informatyczny system zarządzania uczelnią, realizująca działania mające na celu podniesienie kompetencje kadry, dostosowująca program kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych.
Skip to content