Digital Training for Social and Healthcare Home Staff in Emergency Situations, DIGITRAINING CARE

Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+, KA220: Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia

Digital Training for Social and Healthcare Home Staff in Emergency Situations, DIGITRAINING CARE

Okres realizacji

28.02.2022 - 28.02.2024

Cel projektu

Projekt ma na celu poprawę jakości opieki domowej poprzez zapewnienie możliwości rozwoju wiedzy i umiejętności osobom zajmującym się opieką nad chorymi w środowisku domowym. W tym celu opracowana zostanie prosta w obsłudze i łatwo dostępna aplikacja, zawierająca materiały szkoleniowe pogrupowane w tzw. „pigułki”.

Planowane działania

Materiały edukacyjne, które zostaną przygotowane w projekcie to:

 • 10 „studiów przypadków” opisujących główne problemy pojawiające się przy opiece domowej oraz sytuacje, gdzie dodatkowe szkolenie i zwiększenie umiejętności osób zajmujących się opieką domową jest szczególnie potrzebne.
 • Na podstawie analizy potrzeb opracowane zostanie kompendium, czyli tzw. „pigułki wiedzy” w formie wideo zawierające metody radzenia sobie i zapobiegania problemom opisanym w studiach przypadków.
 • aplikacja mobilna zawierająca wszystkie materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu;
 • Opracowanie instrukcji – w ramach projektu przeprowadzana zostanie seria wywiadów i ankiet pilotażowych wśród właściwych grup docelowych w każdym kraju partnerskim, mająca na celu ewaluację i zmierzenie wpływu opracowanych materiałów i aplikacji. Na podstawie wyników ze wspomnianych wywiadów i ankiet, przygotowane zostaną raporty krajowe, raport końcowy oraz instrukcja korzystania z aplikacji.

Grupy docelowe

 • krewni pacjentów, którzy świadczą opiekę paliatywną w domu a nie mają dość wiedzy specjalistycznej na ten temat,
 • pracownicy ośrodków zajmujących się opieką społeczną i paliatywną, którzy często nie posiadają specjalistycznego wykształcenia oraz szczegółowej wiedzy medycznej,
 • pracownicy hospicjów, którzy będą mieli możliwość odnowienia swojej wiedzy praktycznej i podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych.

Partnerzy projektu

 1. CSC Consultoria i Gestio, Hiszpania – lider projektu
 2. Domoloisiris, Francja
 3. Wyższa Szkoła Ekonomii I Innowacji w Lublinie
 4. International Innovation from the South SL, Hiszpania
 5. Buyuk Ortadogu Saglik Ve Egitim Vakfi, Turcja
Skip to content